Date
อังคาร 06 ตุลาคม 2015 - 09:00 - พฤหัสบดี 29 ตุลาคม 2015 - 18:30
สถานที่
บริติช เคานซิล ประเทศไทย

ในฐานะที่เราเป็นองค์กรส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านโอกาสทางการศึกษา บริติช เคานซิล ตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพการศึกษาที่ทัดเทียม

กิจกรรม 'Sharing is GREAT' เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส 

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมเพื่อสังคมของเรา โดยท่านสามารถร่วมบริจาคอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนที่จำเป็น อันได้แก่ หนังสือ ตำราเรียน สมุด เครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียนต่างๆ หรือร่วมเป็นอาสาสมัครในการแพ็คสิ่งของและเขียนข้อความให้แก่เด็กๆ

ตารางกิจกรรม Sharing is GREAT

6 – 16 ตุลาคม 2558 ร่วมบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียนที่เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทุกสาขา
24-25 ตุลาคม 2558 ร่วมกันบรรจุสิ่งของใส่ถุง พร้อมเขียนข้อความถึงเด็กๆ ผู้ด้อยโอกาส
28-29 ตุลาคม 2558 นำส่งถุงบริจาคให้แก่เด็กๆ ที่มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน และมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก

เยี่ยมชมเว็บไซต์มูลนิธิ