Date
เสาร์ 14 ธันวาคม 2013 -
10:00 - 17:00
สถานที่
โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการทางสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ นักศึกษาในสาขานิติศาสตร์ เข้าร่วมงานสัมนาและอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ  “Intellectual Property Supporting Social Entrepreneurships and Creative Industries”        ในวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2556 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหราชอาณาจักร Mrs. Christi Mitchell, Mr. Ben Williams และคุณสุภัทธ์  ตั้งตรงจิตร วิทยากรพิเศษจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในเชิงกฎหมายและการบริหารจัดการ ซึ่งจะสามารถนำมาปกป้องความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ให้แก่ผลิตภัณณ์และธุรกิจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดระหว่างประเทศ

กิจกรรมจะประกอบด้วยการสัมมนาเรื่ององค์ความรู้พื้นฐานของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมุมมองและสถานกาณ์ปัจจุบันทั้งในบริบทของประเทศไทยและประเทศสหราชอาณาจักรในช่วงเช้าระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างเวลา 13.30 - 17.00 น. ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้ผ่านเกมที่คิดค้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากสหราชอาณาจักรซึ่งจะทำให้ทรัพย์สินทางปัญญากลายเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ไม่ยากอย่างที่คิด ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนา! (ดำเนินรายการเป็นภาษาไทยและภาษาอังฤษ)

ท่านสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ตามลิงค์ข้างล่างนี้
สัมมนาความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา 10.00 - 12.00 น. 
อบรมเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา13.30 - 17.00 น. (รับจำนวนจำกัด 40 ท่าน)

ประวัติวิทยากร

Christi Mitchell

คริสตี้ มิชเชล เป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการของ ‘Highbury’ ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านการจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและการสร้างกลยุทธ์เพื่อพัฒนาธุรกิจเฉพาะทาง ด้วยประสบการณ์ทำงานกว่า 25 ปี ประกอบกับประวัติการศึกษาด้านพันธุศาสตร์มนุษย์ จุลชีววิทยา และธุรกิจทำให้คริสตี้เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญสายการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ รวมถึงธุรกิจด้านทรัพย์สินทางปัญญา นอกจากนี้เธอยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการจดสิทธิบัตร การจัดการ และการประเมินค่าอีกด้วย

Ben Williams

เบน วิลเลี่ยมส์ เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นนักกฎหมายเชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรทั้งในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป เบนได้ดำเนินงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตร ธุรกิจ SMEs  และสถาบันการศึกษามากกว่า 15 ปี ในด้าน การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา การตรวจสอบและประเมินผล การร่างสิทธิบัตร การประเมินภูมิภาพและขอบเขต การวางแผนธุรกิจ และคำแนะนำด้านการออกใบอนุญาตและการพาณิชย์ เบนได้คิดค้นวิธีการฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา  “IP  Quest”  (Quest: การสืบเสาะ ค้นหา) ที่พัฒนามาจากการเล่นเกมส์บนกระดาน และในปัจจุบัน เบน ได้นำรูปแบบการฝึกอบรมนี้ไปใช้กับกับมหาวิทยาลัย ธุรกิจ SMEs  สำนักงานกฎหมาย ผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความตระหนักด้านทรัพย์ทางปัญญา และจัดฝึกอบรมให้กับนักออกแบบผลิตภัณฑ์ วิศวะกร นักฟิสิกส์ กราฟฟิกดีไซเนอร์ ศิลปิน และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก 

คุณสุภัทธ์ ตั้งตรงจิตร

ปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 สำนักส่งเสริมการพัฒนาทรัพย์สินทางปัญญา กรมทรัพย์สินทางปัญญา เคยมีประสบการณ์การทำงานด้านการป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นที่ปรึกษา ฝ่ายการพาณิชย์ สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงวอชิงตัน และเคยเข้าร่วมประชุมและสัมมนากับองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศหลายครั้ง อีกทั้งยังเคยเป็นวิทยากรงานสัมมนาบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาหลายครั้ง เช่น Conducting Effective IPR Public Education and Awareness Campaigns for SMEs ณ นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น