Date
พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2016 -
13:30 - 16:00
สถานที่
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

การออกแบบเพื่ออนาคต

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเทคโนโลยีในโลกปัจจุบันถูกออกแบบโดยคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดในแบบของคนรุ่นใหม่ – นี่คือความคิดของคุณ Ian Hosking ซึ่งทำงานอยู่ที่ศูนย์ออกแบบแห่งมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

ด้วยเหตุนี้ ผู้สูงอายุ จึงมีความจำกัดในการเข้าถึงประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ จุดมุ่งหมายของคุณ Ian Hosking คือการทำให้นวัตกรรมที่กำลังแพร่หลาย เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ เข้าถึงได้อย่างเต็มที่ สัมมนานี้จะพูดถึงแนวคิดเรื่องการออกแบบเพื่อคนส่วนรวม เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ เท่าเทียม และเสมอภาค

กำหนดการ

เวลา

รายการ

13.30–14.00

ลงทะเบียน

14.00–14.45

การออกแบบโลกที่กว้างขวาง

มีคนพิการหรือผู้สูงอายุกว่าพันล้านคนที่ต้องพยายามปรับตัวกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และนี่คือแนวคิดในการออกแบบอุปกรณ์ที่ช่วยให้บุคคลเหล่านั้นใช้ชีวิตได้เท่าเทียมกับคนทั่วไป

14.45–15.30

ออกแบบอย่างไรให้ใช้ได้อย่างกว้างขวาง

เรียนรู้การแก้ไขปัญหาโดยใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สัมมนานี้จะมุ่งเน้นเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และกลยุทธ์ทางด้านวิศวกรรมและการออกแบบ เพื่อที่จะทำให้เกิดแนวคิดในการสร้างอุปกรณ์เทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้อย่างกว้างขวาง

15.00–16.00

 การเรียนรู้และสัมผัสประสบการณ์จริง (การทดลอง)

สัมมนาดำเนินเป็นภาษาอังกฤษ

ผู้บรรยาย

เอียน โฮสคิง นักวิจัยอาวุโส คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

เอียน มีประสบการณ์การทำงานด้านกว่า 20 ปี ในอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมเทคโนโลยี ที่มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อคนส่วนรวมด้วยการตระหนักถึงความต้องการที่แตกต่างของแต่ละคน  เขามีส่วนร่วมในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อให้ทุกคนที่อยู่ในสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่ เท่าเทียม และเสมอภาค

 

บิล นิโคล อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์

บิล มีประสบการณ์สอนด้านการออกแบบและเทคโนโลยีมากกว่า 10 ในโรงเรียนมัธยมในกรุงลอนดอน ในปี 2000 เขาได้ออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมครูด้านในสาขาการออกแบบและเทคโนโลยีให้แก่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เขาสอนในหลากหลายระดับทั้ง PGCE, MEd และ MPhil รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก งานวิจัยของเขามุ่งเน้นไปที่ประชาสังคมและวัฒนธรรมในเชิงสร้างสรรค์ โดยฉะเพาะบทบาทของครูในการท่ายทอดความรู้