Date
ศุกร์ 06 พฤศจิกายน 2015 - 00:00 - อาทิตย์ 08 พฤศจิกายน 2015 - 00:00
สถานที่
Novotel Bangkok on Siam Square, Bangkok

ทำไมต้องเลือกหลักสูตร Researcher Connect

Researcher Connect คือการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารในการทำงานระดับนานาชาติซึ่งการอบรม Researcher Connect สามารถตอบโจทย์ด้านการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในหัวข้อหลักภายใต้ Vitae Research Development (www.vitae.ac.uk) โดย Researcher Connect จะแบ่งการอบรมออกเป็นหลักสูตรย่อยตามความต้องการและความเหมาะสมของผู้เรียน Researcher Connect ได้มีการดำเนินการมาแล้วกว่า 13 ประเทศทั่วโลก และฝึกอบรมนักวิจัยกว่า 800 คนทั่วโลก โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมและการพัฒนาศักยภาพในบริติช เคานซิล ประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการอบรมการพัฒนาศักยภาพภายใต้โครงการของบริติช เคานซิลทั่วโลก

หลักสูตร Researcher Connect ประกอบด้วย :

  • โมดุลพื้นฐาน (Foundation) 
  • การเขียนบทคัดย่ออย่างมืออาชีพ (Abstract) 
  • การนำเสนอผลงานระดับโลก (Presenting with impact) 
  • การเขียนโครงการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล (Persuasive Proposal) 

จำนวนผู้เข้าร่วม

การอบรมเชิงวิชาการเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 20 - 25 ท่าน โดยไม่จำกัดสาขาวิชา แต่ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับ B2 หรือเที่ยบเท่า IELTS 5.0/5.5/6.0

ประกาศนียบัตร Researcher Connect

ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร Researcher Connect หลังสิ้นสุดการอบรม

โปรแกรมเบื้องต้น :

วันที่จัดอบรม สถานที่ฝึกอบรม
6-8 พฤศจิกายน 2558 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Researcher Connect กรุณาติดต่อ

อีเมล์ :: EducationUK.Partnership@britishcouncil.or.th  

โทร:  (66) 2 657 5634