Date
ศุกร์ 18 สิงหาคม 2023 - 08:00 - ศุกร์ 06 ตุลาคม 2023 - 23:59
สถานที่
ส่งใบสมัครผ่านทางออนไลน์

สามารถชมวีดีโอย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนได้แล้ววันนี้

บริติช เคานซิลร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมสมัคร

‘ทุนความร่วมมือไทย-สหราชอาณาจักร เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศการวิจัย Research Environments ประจำปี 2566’

สามารถสมัครขอรับทุนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 2566 (เวลา 23:59น. ตามเวลาของสหราชอาณาจักร)

  • ทุนเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศการวิจัย Research Environments มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและระบบนิเวศทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และสานต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวิจัย หน่วยงาน หรือสถาบันระหว่างประเทศไทยและสหราชอาณาจักรอย่างยั่งยืนผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • สามารถฟังคำแนะนำและรายละเอียดทุนเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการวิจัย หรือ Research Environments มูลค่าทุนละ 50,000 ปอนด์ หรือ กว่า 2 ล้านบาท โดยผู้เชี่ยวชาญจาก บริติช เคานซิลและข้อมูล priority area สำหรับผู้สมัครจากประเทศไทย ‘Open Access AI in Healthcare’ โดยคณะผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญของ บพค. ผ่านวีดีโอและเอกสารที่ปรากฏในเว็บไซต