Date
เสาร์ 05 กันยายน 2015 -
13:00 - 15:00
สถานที่
เคแบงก์ เธียเตอร์ คาเฟ่ ชั้น 7 ศูนย์การค้าสยามสแควร์วัน

Ready for take off 

เปิดตัวโครงการเปิดโลกกว้างกับซัมเมอร์คอร์สที่สหราชอาณาจักรโดยบริติช เคานซิลและ TIECA ปิดเทอม 2559

เสวนาหัวข้อพิเศษ “Different Approaches, Same Results ต่างวิธีแต่เป้าหมายเดียวกัน”

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนภาษาอังกฤษ ความแตกต่างและธรรมชาติของนักเรียนในแต่ละวัย รวมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อปูความพร้อมสู่ก้าวต่อไปของบุตรหลาน 

โปรแกรม

13.00 – 13.30                ลงทะเบียน

13.30 – 14.00                ร่วมดื่มน้ำชาและรับประทานของว่าง

14.00 – 15.00                เสวนา “Different Approaches, Same Results ต่างวิธีแต่เป้าหมายเดียวกัน”

ผู้ดำเนินรายการ

เสวนาดำเนินโดยเจ้าหน้าที่จากบริติช เคานซิล สมาคมไทยแนะแนวการศึกษานานาชาติ อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และตัวแทนผู้ปกครอง พร้อมตอบทุกข้อสงสัยจากผู้เข้าร่วมงาน

Category icon
Study in the UK