Title of Lecture: Social Enterprise and Sustainable Development: Opportunities and Challenges, Novotel Bangkok on Siam Square
Date
อังคาร 12 กรกฎาคม 2016 -
13:30 - 15:30

บริติช เคานซิล ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กิจการเพื่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน: โอกาสและความท้าทาย" บรรยายโดย ดร. Richard Hull FHEA, Lecturer in Social Entrepreneurship, Programme Director, MA Social Entrepreneurship, Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship, Goldsmiths, University of London

จากนั้น ดร. Richard จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร Social Entrepreneurship เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ และข้อมูลการสมัครเข้าเรียน รวมทั้งยินดีที่จะพูดคุยเพิ่่มเติมเกี่ยวกับโอกาสสำหรับองค์การและมหาวิทยาลัยในการพัฒนาโครงการความร่วมมือในด้านกิจการเพื่อสังคมกับมหาวิทยาลัย Goldsmiths โดยการบรรยายพิเศษในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ Thai-UK University Social Enterprise Curriculum Development "Buddy" Programme ของบริติช เคานซิล

เกี่ยวกับหัวข้อบรรยาย

กิจการเพื่อสังคมถูกยกย่องให้เป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพราะเป็นการรวมกันทั้งด้านการเงิน และการพัฒนาทางด้านสังคมและ/หรือสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน ผู้ประกอบการทางสังคมสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้เพื่อแก้ปัญหาความต้องการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และกลุ่มคนที่ทำงานร่วมกันกลุ่มนี้ยังใช้ประสบการณ์และความรู้ทางด้านธุรกิจของพวกเขามาพัฒนาและช่วยแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังมีความท้าทายอีกมากมาย เช่น บ่อเกิดของปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาที่เอาเร็วเข้าว่าเนื่องมาจากความต้องการของผู้ให้เงินสนับสนุน การบรรยายในครั้งนี้ ท่านจะได้เห็นถึงโอกาสและความท้าทายที่สำคัญ พร้อมตัวอย่างอีกมากมาย และวิธีการทางธุรกิจในการแก้ปัญหา 

เกี่ยวกับวิทยากร

หลังจากการค้นคว้าวิจัยและการสอนในโรงเรียนธุรกิจในสหราชอาณาจักรเกือบ 20 ปี 
ดร. Richard ได้ลาออกจากการเป็นนักวิชาการในปี 2011 เพื่อมาทำงานเป็นอาสาสมัครเพื่อพัฒนาชุมชน หลังจากนั้นเขาได้กลับเข้ามาทำงานอีกครั้งในปี 2014 โดยเข้าร่วมและดำเนินหลักสูตรปริญญาโททางด้านการประกอบการเพื่อสังคม Goldsmiths เป็นมหาวิทยาลัยชั้นต้นที่มีชื่อเสียงระดับโลกในด้านความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เขาอยากให้ทุกคนได้เห็นภาพสะท้อนอันดีเลิศผ่านทางโปรแกรมนี้
 
ดร. Richard เป็นนักวิจัยทางวิชาการท่านหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในการวิจัยข้ามสาขาวิชา ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากประสบการณ์การทำงานของเขากับภาคส่วนที่สามและความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร อันเป็นผลมาจากความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมศึกษา ซึ่งเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเมือง และทฤษฏีทางสังคม ตั้งแต่ปี ค.ศ 2007 เป็นต้นมางานวิจัยของเขาจะเน้นในเรื่องการมีส่วนร่วมในทางปฏิบัติกับภาคส่วนที่สาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการเพื่อสังคม และเรื่องการพัฒนาชุมชน ก่อนหน้านี้ ดร. Richard ทำงานที่มหาวิทยาลัย Newcastle Business School มหาวิทยาลัย Manchester Business School มหาวิทยาลัย Brunel และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย Manchester
 
ดร. Richard มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์มากกว่า 50 ชิ้น ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับดร. Richard คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานสัมมนา โทร 02-657-5678 หรือ อีเมลล์ educationuk@britishcouncil.or.th