Date
เสาร์ 08 สิงหาคม 2020 - 14:00 - เสาร์ 15 สิงหาคม 2020 - 17:00
สถานที่
สัมมนาออนไลน์ หรือที่โรงแรม (สามารถเลือกได้)

เสริมความมั่นใจก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ กับสัมมนาพิเศษโดย British Council

Pre-Departure Briefing: preparing for studying in the UK with confidence*

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563 เวลา 1400 – 1600  สัมมนาแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams หรือ 

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 1300-1500 หรือ 1500 – 1700  โรงแรม Novotel Siam** (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) 

บริติช เคานซิลขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับการตอบรับจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรแล้วหรือกำลังวางแผนศึกษาต่อและผู้ปกครอง เข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษ Pre-Departure Briefing: preparing for studying in the UK with confidence โดยสามารถเลือกเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบออนไลน์และเดินทางมาร่วมงานด้วยตนเอง 

  • ฟังข้อมูลการขอวีซ่านักเรียน UKVI  และการตรวจร่างกายก่อนเดินทางไปศึกษาต่อจาก IOM 
  • รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการเดินทางไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร จากผู้เชี่ยวชาญของ British Council 
  • ข้อมูลอัพเดทจากสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ในการดูแลนักเรียน นักศึกษา 
  • ข้อมูล New Graduate Route กับโอกาสในการอยู่ต่อเพื่อทำงานในสหราชอาณาจักรอีก 2 ปี หลังสำเร็จการศึกษา 
  • ฟังประสบการณ์ตรงจากศิษย์เก่าและนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร 

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

เข้าร่วมสัมมนาได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร
E-mail: studyuk.thailand@britishcouncil.org
Line: @studyukthailand 

* ดำเนินรายการเป็นภาษาไทย 

** กิจกรรมจะมีการมาตรการต่าง ๆ และการรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมสัมมนา และขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าและได้รับการยืนยันเข้าร่วมงานจาก British Council เท่านั้น