Date
เสาร์ 15 มิถุนายน 2024 -
14:00 - 16:00
สถานที่
ห้อง แกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ (ติดกับ BTS ชิดลม)
Additional information
สำรองที่นั่งด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

บริติช เคานซิล จัดสัมมนาพิเศษประจำปี ปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักรสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้ไปศึกษาต่อในทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจศึกษาต่อทุกท่าน

  • ฟังข้อมูลการขอวีซ่าสหราชอาณาจักรโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ UK Visas and Immigration (UKVI) และการตรวจร่างกายก่อนการเดินทางโดย International Organization for Migration (IOM) 
  • คำแนะนำการเตรียมตัวก่อนเดินทางไปศึกษาต่อสหราชอาณาจักร ตั้งแต่ขั้นตอนการแพ็คกระเป๋า การเดินทาง อาหาร อากาศและการดูแลสุขภาพ
  • ฟังประสบการณ์ตรงและเคล็ดลับดี ๆ ในการเรียนและการปรับตัวจากพี่ ๆ ศิษย์เก่า
  • พิเศษ! ร่วมพบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อในปีนี้ และพี่ ๆ ศิษย์เก่าจากหลากหลายมหาวิทยาลัย

กำหนดการ

14.00 – 15.30 น. คำแนะนำการขอวีซ่า และการเตรียมตัวก่อนเดินทาง โดยเจ้าหน้าที่ UKVI และบริติช เคานซิล และเสวนาโดยศิษย์เก่าร่วมแบ่งปันประสบการณ์
15.30-16.00 น. ร่วมพบปะพูดคุยกับเพื่อน ๆ ที่กำลังจะไปศึกษาต่อ และพี่ ๆ ศิษย์เก่าจากหลากหลายมหาวิทยาลัย

เข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ สำรองที่นั่งด่วน ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

ผู้บรรยาย

ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ

ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ

เจ้าหน้าที่วีซ่า , ส่วนงานวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI) สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย

คุณลิศพัทธ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าสหราชอาณาจักร โดยทำงานร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานทางการศึกษา ในประเทศไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ คุณลิศพันธ์ทำหน้าที่สนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการดำเนินงานและหาวิธีการใหม่ ๆ ในการช่วยสนับสนุนงานด้านวีซ่าสำหรับผู้ยื่นสมัครวีซ่าสหราชอาณาจักร

นพ. วสันต์ สุภัคคุณธรรม

องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทย 

นพ. วสันต์ สุภัคคุณธรรม เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลทางสุขภาพ สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ณ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทย  อีกทั้ง นพ. วสันต์ นั้น ยังเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลสุขภาพของผู้ลี้ภัยประจำประเทศไทยอีกหน้าที่หนึ่งด้วย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 10 ปี นพ. วสันต์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการประเมินผลสุขภาพเพื่อการดำเนินการด้านวีซ่าอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 

ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร

ดร.พญ.นัตวรรณ อุทุมพฤกษ์พร
จบการศึกษาปริญญาโท เกียรตินิยม และ เอก สาขาการแพทย์ด้านการได้ยินและทรงตัว Neuroaudiology&Audiovestibular medicine จาก University College London, University of London
ได้รับรางวัลงานวิจัยดีเด่น Hallpike prize จากทางสมาคแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ The British Association of Audiovestibular Physicians  และ
Global UK Alumni award finalist สาขา Science & Sustainability
ปัจจุบันทำงานที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ดร ชิดชนก เทพสุนทร

ดร ชิดชนก สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท Master of Science in Artificial Intelligence

(Intelligent Robotics Major) จากมหาวิทยาลัย Edinburgh สหราชอาณาจักร

ปัจจุบัน ดร ชิดชนก ทำงานอยู่ทีสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ รับผิดชอบส่วนงานที่เกี่ยวกับการพัฒนาด้านนวัตกรรม

ดร ชิดชนกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นพิธีกรรายการด้าน IT และหนึ่งในโค้ชให้คำแนะนำในการแข่งขัน Super AI Engineer the Reality

ธันญ์ฉัตร วีรานุวัตติ์

คุณธันญ์ฉัตรจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham) ในปี 2023 ปัจจุบันคุณธันญ์ฉัตรเป็นนักธุรกิจและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท Start-up ด้านเทคโนโลยีการเกษตรชื่อ Oasis Technologies

ธรรมพัศ กาลวันตวานิช

คุณธรรมพัศได้รับทุน GREAT Scholarships และสำเร็จการศึกษาจาก Cardiff University ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นเวลส์ สหราชอาณาจักร คุณธรรมพัศเป็นผู้ที่มีความสนใจในด้านการศึกษาและวิชาการ โดยปัจจุบัน คุณธรรมพัศเป็นเจ้าหน้าที่โครงการในองค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลด้านการศึกษาในอาเซียน นอกจากนั้น คุณธรรมพัศยังได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการทางด้านวรรณกรรมอีกด้วย

ธันยนันท์ กิตติเจริญจิตต

ธันยนันท์ หรือ พลอย จบการศึกษาปริญญาโท

สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย Kent ปัจจุบันทำงานเป็นทนายความในสำนักงานกฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญา พลอยเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับทุน GREAT Scholarship 

จิรกมล จรัลชวนะเพท

คุณจิรกมลเป็นผู้จัดการโครงการด้านการศึกษาของบริติช เคานซิล ประเทศไทย โดยดูแลโครงการความร่วมมือด้านการอุดมศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและสหราชอาณาจักร รวมไปถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาต่อสหราชอาณาจักร และทุนการศึกษา 

Category icon
Study in the UK