Date
จันทร์ 26 มิถุนายน 2023 -
16:00 - 17:30
สถานที่
รับชมวิดีโอบันทึกภาพงานและดาวน์โหลดเอกสารประกอบได้แล้ววันนี้

บริติช เคานซิล ขอเชิญผู้ที่สนใจศึกษาต่อสหราชอาณาจักรและผู้ปกครองเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ งานนี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว และผู้ที่กำลังวางแผนไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรในทุก ๆ ระดับชั้น 

  • การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ เริ่มตั้งแต่การเลือกสถานที่เรียน ที่พัก การสมัครไปจนถึงการเก็บกระเป๋าและเตรียมตัวก่อนบินไปศึกษาต่อ
  • อัพเดทข้อมูลและตอบทุกคำถามเกี่ยวกับการขอวีซ่านักเรียน และการเดินทางเข้าประเทศ รวมถึงวีซ่าเพื่ออยู่ทำงานต่อหลังเรียนจบ New Graduate Route โดยเจ้าหน้าที่จาก UK Visas and Immigration (UKVI) โดยตรง 
  • คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในสหราชอาณาจักร แบบเจาะลึกจากศิษย์เก่า และนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสหราชอาณาจักร 

สามารถเข้าร่วมงานได้อย่างสะดวกจากทุกที่ผ่านทางออนไลน์และดำเนินการด้วยภาษาไทย

เข้าร่วมงานได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ 

วิทยากร

ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ

ลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ

คุณลิศพัทธ์ ใคร่ครวญ ปัจจุบันเป็น Visa Outreach Officer ของ UK Visas and Immigration (UKVI) ประจำอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ดูแลรับผิดชอบงานด้านการให้ข้อมูลวีซ่าอังกฤษ สำหรับประเทศไทย มาเลเซียและสิงคโปร์ เป็นผู้ประสานงานหลักกับหน่วยงานต่าง ๆ ในภาคธุรกิจ การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมายในการให้ความรู้ ส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินการของวีซ่า รวมถึงปรับปรุงและสร้างสรรค์แนวคิดในการบริการให้กับผู้ใช้บริการของ UKVI

นพ. วสันต์ สุภัคคุณธรรม

นพ. วสันต์ สุภัคคุณธรรม เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลทางสุขภาพในการตรวจลงตรา (visa) สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปยังสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดา ณ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) ประจำประเทศไทย  อีกทั้ง นพ. วสันต์ นั้น ยังคงเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านการประเมินผลสุขภาพของผู้ลี้ภัยประจำประเทศไทยอีกหน้าที่หนึ่งด้วย ด้วยประสบการณ์ในการทำงานกว่า 10 ปี นพ. วสันต์ เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากในการประเมินผลสุขภาพในการตรวจลงตราอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 

อุไรวรรณ สะโมลี

คุณอุไรวรรณเป็นหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ของบริติช เคานซิล มีประสบการณ์กว่า 20 ปีในการทำงานด้านการศึกษาต่อ รวมถึงการให้ข้อมูลและคำแนะนำเอเจนท์ อาจารย์แนะแนวและสถาบันการศึกษาในสหราชอาณาจักรกว่า 100 แห่ง รวมไปถึงรับผิดชอบเกี่ยวกับกิจกรรมในการให้ข้อมูลกับนักเรียนไทยไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร และโครงการทางด้านการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโณทัย นิติพน

ดร.อโณทัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ดร. อโณทัย เป็นทั้งศิลปิน นักดนตรี และนักวิชาการศึกษา ที่มี ผลงานทั้งในด้านการเรียบเรียงดนตรี การจัดนิทรรศการและเทศกาลศิลปะ รวมถึงการแสดงที่ได้การยอมรับในระดับนานาชาติ ดร. อโณทัย ได้รับเลือกให้เป็นผู้ชนะรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นจากบริติช เคานซิลประเทศไทยประจำปี พ.ศ. 2565 ในสาขาวัฒนธรรมและการสร้างสรรค์

ดร. อโณทัยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกสาขาดนตรีจากมหาวิทยาลัย Edinburgh สหราชอาณาจักร

หทัยชนก โปรา

คุณหทัยชนก หรือ แก้ว เป็นผู้ได้รับทุน GREAT ประจำปีพ.ศ. 2564 โดยบริติช เคานซิล หลังจากการทำงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์มากว่า 4 ปี คุณแก้วได้ปรับเปลี่ยนสายอาชีพไปทางด้านอสังหาริมทรัพย์ตามความชอบของตัวเอง ในการเลือกไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักรนั้น คุณแก้วพบว่า นอกจากการได้รับวีซ่าสำหรับผู้ศึกษาหลังปริญญาตรี (graduate visa scheme) ที่น่าดึงดูดแล้ว ยังมีการรับรอง RICS ที่ทำให้คุณแก้วเลือกศึกษาระดับปริญญาโททางด้านอสังหาริมทรัพย์จาก Nottingham Trent University  และมีโอกาสทำงานในเมือง Nottingham ต่อในปัจจุบัน

ผู้ดำเนินรายการ ชยนันต์ บุญมี

คุณชยนันต์ร่วมงานกับบริติช เคานซิลในตำแหน่งผู้จัดการโครงการวิทยาศาสตร์ ภายใต้แผนกการศึกษา โดยมีบทบาทในการดูแลโครงการต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร