Date
เสาร์ 27 เมษายน 2019 -
13:00 - 16:00
สถานที่
บริติช เคานซิล ลาดพร้าว ชั้น 3 รสาทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน (MRT พหลโยธิน)

บริติช เคานซิล, NCUK และ British Academic Centre ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม NCUK Thailand Open House รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร Pathway แบบใหม่ เตรียมความพร้อมเพื่อเรียนต่อปริญญาตรีและโทในสหราชอาณาจักร การันตีการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมโอกาสรับทุนการศึกษามากถึง 50%

ปริญญาโท

NCUK Pre-Sessional English

หลักสูตร English Pre-Sessional Course ครั้งแรกในประเทศไทย ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปว่าจะสอบภาษาอังกฤษไม่ผ่าน การันตีการเข้าเรียนปริญญาโทที่ UK

  • เรียนในไทย 10 สัปดาห์ การันตีเข้าเรียนต่อปริญญาโท 1 ปีในสหราชอาณาจักร
  • หลักสูตรนี้ไม่ต้องใช้ผล IELTS  ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน รวมทั้งพัฒนาทักษะการเขียนเชิงวิชาการและการเขียนวิทยานิพนธ์ นักเรียนจะได้เรียนสองวิชา คือ English for Academic Purposes EAP (สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากบริติช เคานซิล) และ Research Methodology
  • เริ่มเรียน 27 พฤษภาคมนี้ 
  • คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน: จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือหลักสูตร Diploma 3 ปี 
  • ระดับภาษาอังกฤษ: BACIET หรือ IELTS 5.5

ปริญญาตรี

International Foundation Year 1+3

  • เรียนในไทย 9 เดือน + สหราชอาณาจักร 3 ปี 
  • คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน: ม. 5, ม. 6, GED, IGCSE, A-level, IB

International Year One 1+2

  • เรียนในไทย 9 เดือน + สหราชอาณาจักร 2 ปี 
  • คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน: ม. 6, International Foundation, A-level, IB, มหาวิทยาลัยปี 1 หรือปี 2

เกี่ยวกับ British Academic Centre และ NCUK Thailand 

เรายินดีต้อนรับทุกคนที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ หลักสูตร NCUK ของเราสอนร่วมกับอาจารย์จากบริติช เคานซิล ที่ลาดพร้าว  เรามีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและสถาบันชั้นนำ และเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะเรียนต่อต่างประเทศ นอกจากนี้ เรายังมีบริการให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อต่างประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย