Sunday 29 November 2015 at 15.00 - 17.00 hrs.British Council Siam Square, Room 18
Date
อาทิตย์ 29 พฤศจิกายน 2015 -
15:00 - 17:00
สถานที่
British Council Siam Square, Room 18

บริติช เคานซิล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาพิเศษในหัวข้อ "การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนประจำที่สหราชอาณาจักร ปีการศึกษา 2016" บรรยายโดย Mr. Steve Cook ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการศึกษาในสหราชอาณาจักรมากกว่า 20 ปี และเคยดำรงตำแหน่งอาจารญ์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ISCU (Thailand) Education Consultants. ซึ่งมีนักเรียนต่างชาติจำนวนกว่า 300 คน กำลังศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักร  

สัมมนาประกอบด้วย

• ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและการลงทะเบียนเพื่อเข้าเรียนโรงเรียนประจำ

• การเตรียมความพร้อมของนักเรียนไทยเพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนประจำใน International Study Centre

• มุมมองการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ในโรงเรียนประจำ

• ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับระบบการศึกษาในสหราชอาณาจักรและสถาบันการศึกษาอื่นๆ

เกี่ยว Moreton Hall

โรงเรียน Moreton Hall เป็นหนึ่งในโรงเรียนประจำชาย-หญิง ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ได้รับการจัดอันดับจาก Durham University ให้เป็นโรงเรียนอันดับที่ 1 ในด้าน "Value Added" ติดต่อกันสองปีซ้อน
 
ในปี 2003 ทางโรงเรียนได้รับการจัดอันดับ top non-selective independent school for A* grades at A Level จากนิตยสาร "The Times"
 
โรงเรียนมีศูนย์ International Study Center สำหรับการเตรียมความพร้อม การปรับตัวของนักเรียนนานาชาติก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษาของสหราชอาณาจักรในระดับ GCSE และ A levelที่ Morton Hall Girls School หรือโรงเรียนประจำอื่นๆในสหราชอาณาจักร