British Council Siam Square, Room 15
Date
อังคาร 08 มีนาคม 2016 -
18:00 - 19:00

บริติช เคานซิล ขอเชิญท่านเข้าร่วมงาน Information Session จาก King's College London 

สถานที่
บริติช เคานซิล สยามสแควร์ ห้อง 15
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
เวลา
18.00น. - 19.00น.
วันที่
วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559 

เกี่ยวกับ King's College London

King's College London ก่อตั้งโดยพระเจ้าจอร์จที่ 4 และดยุคแห่งเวลลิงตัน ในปี ค.ศ. 1829 มหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 20 ของมหาวิทยาลัยโลก จากการจัดอันดับโดย QS World Rankings 2015/16 King's College London เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกที่มีความทันสมัยและมีนวัตกรรมใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน มีนักเรียนมากกว่า 26,500 คน ซึ่งมาจาก 150 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังเป็นศูนย์กลางชุมชนแห่งความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมอีกด้วย

King's College London เป็น ศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการระดับโลก เป็นแหล่งที่ช่วยสร้างโอกาสที่หลากหลายและเชื่อมโยงเครือข่ายของนักเรียนทั่วโลกเข้าด้วยกัน เครือข่ายนี้ยังเชื่อมโยงไปถึงบริษัทต่างๆ ในลอนดอน มหาวิทยาลัยได้สร้างโอกาสให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการทำงาน และผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ยังมีโอกาสสูงที่จะได้รับเข้าทำงานในบริษัทที่มีชื่อเสียงในลอนดอนและได้รับผลตอบแทนในอัตราที่สูงอีกด้วย

King's College London เปิดสอน 8 คณะ ซึ่งแบ่งออกเป็น สถาบันต่างๆ ภาควิชา และศูนย์สภาการวิจัยสาขาแพทยศาสตร์ 5 แห่ง มหาวิทยาลัยมีระบบการเรียนการสอนและงานด้านการวิจัยที่มีความเป็นเลิศระดับโลก นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังเปิดสอนสาขาอื่นๆ ได้แก่ ศิลปะ, มนุษยศาสตร์, กฎหมาย, วิทยาศาสตร์ (รวมถึงสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น จิตวิทยา, การแพทย์, พยาบาล และทันตกรรม) และ สังคมศาสตร์ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยของเรามีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกยุคปัจจุบัน เช่น การค้นพบโครงสร้างรหัสพันธุกรรมและงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนาวิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ และเรดาร์

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยกำลังอยู่ในช่วงขยายโปรแกรมซึ่งจะเป็นการสร้างระบบการเรียน การสอนและการวิจัยใหม่ๆ ที่สำคัญและยังรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นรวมถึงที่พักอาศัยของนักเรียนอีกด้วย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่มีประวัติอันยาวนาน และมีแนวคิดนำสมัยแห่งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม

โทร 02-657-5678 หรือ educationuk@britishcouncil.or.th