Date
อังคาร 12 กุมภาพันธ์ 2019 -
18:00 - 20:00
สถานที่
บริติช เคานซิล สยามสแควร์

เข้าร่วมงาน Hall of Fame 2019 เพื่อเข้าฟังรุ่นพี่FameLabber เล่าเรื่องเล่าวิทยาศาสตร์ภายใน 3 นาที

โครงการ FameLab เป็นเวทีการแข่งขันการสื่อสารทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย Cheltenham Science Festival และ บริติช เคานซิล FameLab นำวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิต เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความบันเทิง โดยผู้แข่งขันจะมีเวลา 3 นาทีในการอธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ที่ชัดเจนกระชับและถูกต้องให้กับผู้ฟัง โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้อุปกรณ์เสริมบนเวทีได้ ยกเว้นเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

โครงการ FameLab ปีที่ 4 ได้เปิดรับสมัครในเดือนมกราคม 2019 บริติช เคานซิลขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและผู้ที่อยากรู้จักโครงการ FameLab เข้าร่วมงาน FameLab Hall of Fame เข้าฟังรุ่นพี่FameLabber เล่าเรื่องเล่าวิทยาศาสตร์ใน 3 นาทีและข้อมูลเกี่ยวกับการสมัครโครงการ

วันที่: อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา: 18.00 น.
สถานที่: บริติช เคานซิล สยามสแควร์
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)