@ บริติช เคานซิล สยามสแควร์, 18.000 - 20.00 น. ©

 

Date
อังคาร 13 มิถุนายน 2017 -
18:00 - 20:00

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย Dundee

ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานกิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทที่ มหาวิทยาลัย Dundee พบกับคุณ Lily Phommarack, Recruitment Manager จะมาให้ขัอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตร เป็นโอกาสดีที่ท่านจะได้ซักถามข้อสงสัยและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา

อังคารที่ 13 มิถุนายน 2517 @ 18.00 - 20.00 น. บริติช เคานซิล สยามสแควร์

Start Your Journey ที่มหาวิทยาลัย Dundee คลิกที่นี่

หลักสูตรและการจัดอันดับ

หลักสูตร International Stage One และ Pre-masters มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาและ จัดอันดับโดย Guardian 2018

* อันดับ 24 สาขาทั้วไปของมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร

* อันดับ 1 ด้านงานออกแบบและงานฝีมือ

* อันดับ 4 ด้านงานสังคมสงเคราะห์

* อันดับ 5 ด้านธุรกิจ การจัดการและการตลาด

* อันดับ 6 ด้านกฎหมาย

* อันดับ 6 ด้านวิศวกรรมโยธา

* อันดับ 15 ด้านชีววิทยาศาสตร์

* อันดับ 20 วิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าปริญญาตรี

หลักสูตรสำหรับนักเรียนชั้น ม.5 หรือ ม.6 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าปริญญาตรี เรียนที่ International College Dundee ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Dundee

หลักสูตร Internationalstage One routes, ไปสู่การเรียนปีที่ 2 ของการศึกษาระดับปริญญา

 
หลักสูตร Pre-masters routes, ไปสู่การเรียนในระดับปริญญาโท

Management in context

Finance, Investment and Banking

ข้อดีของหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

*ตั้งอยู่ในวิทยาเขตเดียวกับมหาวิทยาลัย Dundee ในบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
*การันตีที่พักนักศึกษา
*รับคะแนน IELTS ตั้งแต่ 4.5 ไม่น้อยกว่า 4.0
*ถูกจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร
*มีทุนการศึกษา 2,000 ปอนด์ สำหรับหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย
*CAS รวม นักเรียนไม่ต้องสมัครวีซ่าใหม่
*มี 2 intake เดือนกันยายนและมกราคม
*เมือง Dundee เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีความปลอดภัย มีค่าครองชีพที่ถูกกว่า 19% เมื่อเทียบกับเมืองอื่นในสหราชอาณาจักร

เกี่ยวกับ International College Dundee และมหาวิทยาลัย Dundee

International Collegee Dundee เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Dundee ซึ่งตั้งอยู่ในสกอตแลนด์ วิทยาลัยตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับมหาวิทยาลัย นักเรียนสามารถเข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้เหมือนนักศึกษาทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 - 657 5678, studyuk.thailand@britishcouncil.org