เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย London ในประเทศไทย
Date
พุธ 05 กรกฎาคม 2017 -
18:30 - 20:30

ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมให้ข้อมูลในงาน University of London International Programmes Open Evening บรรยายโดย คุณ Shuang Gao, Institutions Support and Development Manager, University of London จะมาให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนของ University of London ที่เปิดสอนในประเทศไทยในระดับปริญญาโทและปริญญาตรี

  • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนของ University of London ที่เปิดสอนในประเทศไทยในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
  • ข้อมูลหลักสูตรปริญญาตรีของ LSE ด้าน Economics, Management, Finance and Social Sciences (EMFSS) และปริญญาตรีด้าน Law และหลักสูตรปูพื้นฐานก่อนเข้าเรียนปริญญาตรี International Foundation Programme (IFP)
  • ข้อมูลหลักสูตรปริญญาโท ด้าน Law หลักสูตร Global MBA และหลากหลายหลักสูตรด้านสาธารณสุข  

พิเศษ พบตัวแทนจาก Regent's International College สถาบันที่ดำเนินการเรียนการสอนให้กับ University of London ในสาขาเศรษฐศาสตร์ การจัดการ การเงินและสังคมศาสตร์

พุธที่ 5 กรกฎาคม 2560
18.30น. - 20.30น.
บริติช เคานซิล สยาม

เกี่ยวกับ University of London International Programmes

มหาวิทยาลัย London International Programmes เปิดสอนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย London กลุ่มมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงของสหราชอาณาจักร โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้จากที่ใดก็ได้ โดยอาจเลือกเรียนแบบทางไกลด้วยตนเอง หรืออาจเรียนในชั้นเรียนในศูนย์ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยลอนดอนในประเทศไทยหรือประเทศต่าง ๆ ปัจจุบันมหาวิทยาลัย London International Programmes เปิดสอนกว่า 100 หลักสูตรและมีผู้เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกว่า 50,000 คนทั่วโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-657-5678, studyuk.thailand@britishcouncil.org