Abbey College Cambridge, บริติช เคานซิล สยามสแควร์, ห้อง 18
Date
อาทิตย์ 27 มีนาคม 2016 -
15:00 - 17:00

บริติช เคานซิล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ "การศึกษาในโรงเรียนประเภท Sixth Form College ของประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษ" บรรยายโดย Mr. Steve Cook ตัวแทนของ Abbey College Cambridge เคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยม ฯ ในสหราชอาณาจักร และมีประสบการณ์ด้านการศึกษาในสหราชอาณาจักรมากว่า 20 ปี

อาจมีนักเรียนหลายคนที่เลือกศึกษาใน UK Boarding schools แต่มีนักเรียนจำนวนไม่น้อยตัดสินใจเลือกศึกษาต่อในโรงเรียนประเภท UK Sixth Form College เพราะโรงเรียนประเภทนี้มีการวางแผนการเรียนที่ยึดหยุนตามความต้องการของนักเรียนแต่ละคน พร้อมๆไปกับการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเข้าถึงวิชานั้นๆอย่างถ่องแท้ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะของนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ การเขียน Personal Statement การเตรียมตัวเพื่อการสอบต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TSA เป็นต้น นอกจากนั้นโรงเรียนประเภทนี้ยังให้ความสำคัญในเรื่องของที่พักอาศัย โดยการจัดหาที่พักให้ตรงความความต้องการของนักเรียนแต่ละคน (เช่นที่พักที่เป็นห้องเดียวและแตกต่างจากหอพักในโรงเรียนประจำ) รวมไปถึงการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆ อีกหลากหลายให้นักเรียนได้เลือกทำ

Mr. Steve จะถ่ายทอดประสบการณ์ในโรงเรียนประเภท sixth form college ให้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ถึงประโยชน์ที่นักเรียนต่างชาติจะได้รับเมื่อเข้าศึกษาในโรงเรียนประเภท Sixth form colleges ที่ประเทศอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2559

เวลา 15.00 - 17.00 น.

สถานที่ บริติช เคานซิล สยามสแควร์, ห้อง 18

เกี่ยวกับผู้บรรยาย

Mr. Steve Cook ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาในสหราชอาณาจักรมากกว่า 20 ปี และเคยดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียนมัธยมในสหราชอาณาจักร ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ ISCU (Thailand) Education Consultants ซึ่งมีนักเรียนต่างชาติจำนวนกว่า 300 คน กำลังศึกษาอยู่ที่สหราชอาณาจักร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล สยามสแควร์ โทร 02-657-5678 หรือ educationuk@britishcouncil.or.th