ฟรี! IELTS Workshops ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยอาจารย์เจ้าของภาษา

อังคาร 25 กรกฎาคม 2017 -
16:00 - 18:30

ประโยชน์ที่จะได้รับจากWorkshopนี้

ฟรี! บุคคลที่ลงทะเบียนสอบ IELTS กับบริติช เคานซิลจะได้ทราบถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบเพื่อช่วยเพิ่มคะแนนในการสอบ รวมถึงทิปในการทำข้อสอบ และได้ถามตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการสอบ IELTS จากผู้ทรงคุณวุฒิของบริติช เคานซิล

ตารางงานสัมมนา

เวลา กำหนดการ
15:45 - 16.00 ลงทะเบียน
16:00 - 17.00 IELTS Tips & Tricks (Part1)
17:00 - 17.15 พัก
17.15 - 18.15 IELTS Tips & Tricks (Part2)
18.15 - 18.30 Q&A 

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Workshop นี้

บุคคลที่ลงทะเบียนสอบ IELTS กับบริติช เคานซิลจะได้ทราบถึงเทคนิคและกลยุทธ์ในการทำข้อสอบเพื่อช่วยเพิ่มคะแนนในการสอบ รวมถึงทิปในการทำข้อสอบ และได้ถามตอบข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับการสอบ IELTS จากผู้ทรงคุณวุฒิของบริติช เคานซิล

สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงาน

  • พิเศษ เมื่อสมัครสอบ IELTS กับบริติช เคานซิลภายในงาน รับฟรี หนังสือ The Official Cambridge Guide to IELTS