Date
เสาร์ 20 มีนาคม 2021 -
14:00 - 16:00
สถานที่
โรงแรมแลนด์มาร์ค (BTS นานา) หรือเข้าร่วมงานแบบ on-line ผ่าน MS Teams

โปรแกรม

1400-1405 ผู้อำนวยการบริติช เคานซิลประเทศไทย กล่าวต้อนรับ 
1405-1415 ข้อมูลทุน GREAT Scholarships Thailand 2021
1415-1445 ฟังคำแนะนำและเคล็ดลับการสมัครทุนจากมหาวิทยาลัยผู้ให้ทุน  
1445-1500 พักรับประทานอาหารว่าง
1500-1530 ฟังคำแนะนำและเคล็ดลับการสมัครทุนจากมหาวิทยาลัยผู้ให้ทุน (ต่อ) 
1530-1600 ฟังประสบการณ์และคำแนะนำดี ๆ จากนักเรียนทุน GREAT 

เข้าร่วมงานฟรี!