Date
พฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2014 - 08:30 - ศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2014 - 17:50
สถานที่
Pullman Arcadia Phuket Hotel, Phuket Thailand

“การสัมมนานานาชาติ (ซีรี่ย์เอเชียตะวันออก) : ความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม”

วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 

ณ โรงแรมพูลแมน ภูเก็ต อาร์คาเดีย จังหวัดภูเก็ต 

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ โครงการพัฒนาวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการสัมมนานานาชาติในหัวข้อ “ความร่วมมือด้านนวัตกรรมระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาครัฐ และเอกชน เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคม”  โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, ผู้อำนวยการบริติช เคานซิล ประเทศไทย และ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กล่าวเปิดงาน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสหราชอาณาจักรและภูมิภาคเอเชีย ดังนี้

• ดร. ริชาร์ด บี เดวีส์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย Swansea

• มร. เทอร์รี่ โพลลาร์ด ที่ปรึกษา ISIS Innovation มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด

• ศ.ดร. ยง ชี เฮง รองอธิการบดีด้านการวิจัยและการพัฒนา มหาวิทยาลัย National Taiwan University of Science and Technology

• ศาสตราจารย์ ดร.ชัชนาถ เทพธรานนท์ ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิจัยและนักวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

นอกจากนี้ยังมีผู้เข้าร่วมงานจากผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษา อาทิ ไต้หวัน, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา และ ประเทศไทย รายละเอียดงานตามเอกสารแนบ