Getting a UK Qualification in East Asia
Date
พฤหัสบดี 13 สิงหาคม 2020 -
16:30 - 17:30
สถานที่
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

Study UK East Asia Webinar Connect – Be the best possible you!

Do you want to know how you can get a UK degree while staying near home in East Asia?

การระบาดของโควิด-19 ทำให้แผนของนักศึกษาและการเรียนทั่วโลกเปลี่ยนไป นอกจากมหาวิทยาลัยที่อยู่ในสหราชอาณาจักรแล้ว นักศึกษายังค้นหาทางเลือกการเรียนหลักสูตรที่ได้วุฒิจากสหราชอาณาจักรแต่สามารถเรียนใกล้บ้านได้ 

บริติช เคานซิลขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Study UK East Asia Webinar Connect วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคมนี้ เพื่อรับข้อมูลการเรียนวุฒิสหราชอาณาจักรในประเทศไทยและมาเลเซีย และคำแนะนำการเลือกเรียนต่อจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัย Heriot-Watt University Malaysia และ De Montfort University - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หลักสูตร Joint Programme) 

 • ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการเรียนหลักสูตร UK ในภูมิภาคนี้กับการเรียนใน UK 
 • รายละเอียดสิ่งอำนวยความสะดวก สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย หลักสูตรวิชาการ วิชาเรียน อาจารย์ และชีวิตนักศึกษาของหลักสูตร UK ในภูมิภาคนี้  
 • นักศึกษาสามารถรับประสบการณ์การใช้ชีวิตนักศึกษาในสหราชอาณาจักรได้อย่างไรเมื่อเรียนหลักสูตรในภูมิภาคนี้ 
 • โอกาสในการทำงานในอนาคตหากเรียนหลักสูตร UK ในภูมิภาคนี้
 • ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษาสำหรับเรียนหลักสูตร UK ในภูมิภาคนี้

ผู้เข้าร่วมสามารถถามคำถามวิทยากรได้ในช่วง Q/A session หลังการบรรยาย 

ลงทะเบียนตอนนี้เพื่อสำรวจทางเลือกของคุณในการรับปริญญาจากสหราชอาณาจักรใกล้บ้าน!

วิทยากร

Prof. M.L Dennis Wong
Deputy Provost
Heriot-Watt University Malaysia 

ศาสตราจารย์ M. L. Dennis Wong สำเร็จการศึกษาระดับ BEng (Hons) สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารและปริญญาเอกจากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย Liverpool สหราชอาณาจักรในปี 1999 และ 2004 ตามลำดับ  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2016 ศาสตราจารย์ Wong เป็น Deputy Provost ของมหาวิทยาลัย Heriot-Watt University Malaysia

ศาสตราจารย์ Wong เป็นสมาชิกของ Institution of Engineers Australia (IEAust) สมาชิกอาวุโสของ IEEE สมาชิกของ IET วิศวกรมืออาชีพที่ได้รับการรับรองโดย IEAust และวิศวกรที่ได้รับการรับรองจาก ECUK  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานของ IEEE Sarawak Subsection และรองประธานของ IEEE CIS Malaysia Chapter

ดร.กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
De Montfort University - Srinakharinwirot University Joint Programme, Thailand

ดร.กฤษฎา เล่งเวหาสถิตย์เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร Joint Programme ของมหาวิทยาลัย De Montfort และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย จบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย Southern California มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย การพัฒนาแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์ และการจัดการผลิตภัณฑ์ ดร.กฤษฎาทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหน่วยงานด้านการพัฒนาในบทบาทต่าง ๆ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการ รวมทั้งผู้ก่อตั้ง หัวข้อทางวิชาการที่สนใจในปัจจุบันคือ machine learning ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์

ดร. พชร ตั้งตระกูลวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
De Montfort University - Srinakharinwirot University Joint Programme, Thailand

ดร. พชร ตั้งตระกูลวงศ์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมโครงสร้างจากมหาวิทยาลัย Texas A&M และทำงานให้กับบริษัทออกแบบและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมหลายแห่งในเมือง Houston รัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี 2011 ถึง 2017    ดร.พชรได้เข้าร่วมหลักสูตรนานาชาติของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในปี 2018 และดูแลหลักสูตรนานาชาติ Bachelor of Engineering Program in Concert Engineering and Multimedia ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ (มศว) และมหาวิทยาลัย De Montfort (DMU) จากสหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัย

Heriot-Watt University Malaysia 

มหาวิทยาลัย Heriot-Watt มีประวัติย้อนหลังไปถึงปี 1821 มหาวิทยาลัยมีความเป็นเลิศอันยาวนานและมีประวัติที่พิสูจน์แล้วในการให้ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และท้าทายมืออาชีพในอนาคต มหาวิทยาลัย Heriot-Watt เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม และมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในด้านการสอนระดับโลกและการวิจัยเชิงปฏิบัติระดับแนวหน้า

ทำไมต้องเรียนกับเรา

 1. Heriot-Watt University Malaysia มีวิทยาเขตสีเขียวที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับปริญญาจากสหราชอาณาจักรในมาเลเซีย
 2. มหาวิทยาลัยมีค่าเล่าเรียนที่ไม่แพงและหลักสูตรที่เหมือนกับของ Heriot-Watt University ในสกอตแลนด์ 100%
 3. Heriot-Watt Malaysia มอบโอกาสที่ยืดหยุ่นในการโอนย้ายระหว่างวิทยาเขตไปยังวิทยาเขตเอดินบะระและดูไบผ่านโปรแกรม Go Global ช่วยเปิดโลกทัศน์ในการศึกษา

De Montfort University (DMU), UK โดยความร่วมมือกับ International School of Engineering มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประเทศไทย   

De Montfort University Leicester (DMU) เป็นสถาบันที่ไม่หยุดนิ่งที่มีประวัติอันยาวนานและมีชีวิตชีวาในการพัฒนาชีวิตผู้คนผ่านการศึกษา  DMU ตั้งอยู่ในเมืองเลสเตอร์ใจกลางอังกฤษ เป็นศูนย์กลางความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ไม่เคยยอมแพ้ต่อธรรมเนียมปฏิบัติ

International School of Engineering (ISE) ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมศว ISE ร่วมมือกับ De Montfort University Leicester (DMU) เพื่อสอนหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลกที่อิงโลกแห่งความเป็นจริง หลักสูตรนี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาใน “หลักสูตร 2 + 2” ได้ศึกษาทั้งในประเทศไทย (2 ปี) และ DMU (2 ปี) และออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาเป็นคนเก่งของสังคมผ่านทักษะการวิเคราะห์และการปฏิบัติที่ใช้ในการแก้ปัญหาแบบพหุวิทยาการ

ทำไมต้องเรียนกับเรา

 1. มหาวิทยาลัย De Montfort University ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย มอบประสบการณ์การศึกษาระดับนานาชาติอย่างแท้จริงทั้งในประเทศไทยและในสหราชอาณาจักร
 2. ทั้งสองวิทยาเขตตั้งอยู่บนทำเลที่ยอดเยี่ยมในกรุงเทพฯ ประเทศไทย และในเมืองเลสเตอร์ สหราชอาณาจักร
 3. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในหลักสูตรร่วมจะได้รับประโยชน์จากหลักสูตร สามารถทำงานและเพิ่มทักษะการจ้างงานและประสบการณ์ในขณะเรียน รวมทั้งเพิ่มโอกาสในการได้งานหลังสำเร็จการศึกษา
 4. ห้องปฏิบัติการเป็นหนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดในสหราชอาณาจักร ได้รับการพัฒนาโดยการปรึกษาหารือกับผู้นำในอุตสาหกรรม ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านนิติวิทยาและความปลอดภัยสูงสุด
 5. สิ่งอำนวยความสะดวกที่ยอดเยี่ยม - วิทยาเขตมีพื้นที่สำหรับการทำงานเป็นกลุ่มหรือส่วนตัว และการเรียนรู้พร้อมจุดบริการคอมพิวเตอร์ แล็ปท็อป จอพลาสม่า และเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก