Study UK East Asia Webinar Connect – Be the best possible you!
Date
อังคาร 28 กรกฎาคม 2020 -
17:30 - 18:30
สถานที่
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

Study UK East Asia Webinar Connect – Be the best possible you!

Do you have big plans for a career in Business?

การระบาดของโควิด-19 ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่และวิธีการทำงานของผู้คน เราจะเตรียมพร้อมสำหรับโลกหลังโควิด-19 ได้อย่างไร 

บริติช เคานซิลขอเชิญผู้สนใจศึกษาต่อด้านบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ร่วมงานสัมมนาออนไลน์งานแรกของซีรีส์ ‘Study UK East Asia Webinar Connect - Discover the best possible you!’ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่าง ๆ เช่น ธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์ธุรกิจ การตลาด และเศรษฐศาสตร์ รวมทั้้งเส้นทางการทำงานระดับโลกหลังสำเร็จการศึกษา จากอาจารย์จาก University of Birmingham, University of Exeter และ Goldsmiths, University of London นอกจากนี้ ยังเปิดให้ซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ท้ายงานสัมมนา 

วิทยากร

Dr Scott Taylor
Reader in Leadership & Organization Studies 
Department of Management, Birmingham Business School
University of Birmingham 

งานวิจัยของ Dr Scott Taylor ในปัจจุบันเน้นเรื่องสตรีนิยมในองค์กร โครงการที่ทำอยู่ เช่น การใช้ระบบโควต้าเพื่อเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการเข้ามามีส่วนร่วมของผู้หญิงในพรรคการเมือง และผู้หญิงที่ทำงานเกี่ยวกับเบียร์คราฟต์ Dr Scott Taylor สอนหลายวิชาใน Birmingham Business School และเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้นักศึกษาปริญญาเอก นอกจากการสอนแล้ว ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่ง Director of Admissions ของ Birmingham Business School ด้วย

Dr Rebecca Mitchell
Programme Director MSc Business Analytics
University of Exeter Business School

Dr Rebecca Mitchell หรือ Beccy เป็น Senior Lecturer ของภาควิชา Science, Innovation, Technology & Entrepreneurship ใน University of Exeter Business School และเป็น Programme Director ของหลักสูตร MSc Business Analytics  Dr Rebecca Mitchell สำเร็จการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ประยุกต์ มีประสบการณ์การทำงานในภาคการบริหารการลงทุน และเคยเป็น Head of Emerging Markets ของ UK Met Office มาก่อนเข้าทำงานในแวดวงวิชาการ  งานวิจัยส่วนมากเน้นศึกษาวิธีการนำข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมสามารถไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 

Dr Tomás Rotta
Lecturer in Economics
Institute of Management Studies
Goldsmiths, University of London

Dr Tomás Rotta เป็นอาจารย์เศรษฐศาสตร์ที่ Institute of Management Studies, Goldsmiths และเป็นอาจารย์พิเศษของหลักสูตร MSc Economics ที่ SOAS University of London  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก University of Massachusetts สหรัฐอเมริกา และเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การเมือง

มหาวิทยาลัย

University of Birmingham Business School

Birmingham Business School เป็น business school ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสหราชอาณาจักร ได้รับการจัดอันดับในอันดับต้น ๆ เรื่อยมา และได้รับการรับรองจากหน่วยงานถึง 3 แห่งในระดับปริญญาโท ได้แก่ AMBA (UK), EQUIS (Europe) และ AACSB (USA)  นักศึกษาของที่นี่ได้รับการยกเว้นการสอบหลายวิชาจากสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ICAEW, CIMA และ ACCA

การเรียนที่ Birmingham ในเดือนกันยายนนี้

ยังมีเวลาให้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยได้อยู่ เว็บไซต์ด้านล่างนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

University of Exeter Business School

ภาควิชา Science, Innovation, Technology and Entrepreneurship เน้นศึกษาการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปช่วยสนับสนุนธุรกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดนวัตกรรมและปลูกฝังความคิดแบบผู้ประกอบการ (entrepreneurial mindset)  อาจารย์ประจำภาควิชาทำงานวิจัยสหวิทยาการระดับโลกในประเด็นเกี่ยวกับธุรกิจในปัจจุบัน เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล การจำลองสถานการณ์และวิเคราะห์ เศรษฐกิจหมุนเวียน และนัยยะสำคัญด้านกลยุทธของนวัตกรรม

การเรียนที่ Exeter ในเดือนกันยายนนี้

ยังมีเวลาให้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยได้อยู่ เว็บไซต์ด้านล่างนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

Institute of Management Studies, Goldsmiths, University of London

Goldsmiths ตั้งอยู่ในลอนดอนซึ่งเป็นศูนย์กลางของธุรกิจแห่งหนึ่งของโลก ได้รับการจัดอันดับจาก Guardian 2019 subject rankings ในอันดับที่ 7 สำหรับสาขาวิชาธุรกิจ การจัดการ และการตลาด  หลักสูตรด้านการจัดการของ Goldsmiths มีวิชาเอกให้เลือก 3 สาขา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ การเป็นผู้ประกอบการ และการตลาด เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมสำหรับอาชีพการทำงานด้านธุรกิจระดับโลกหลังสำเร็จการศึกษา 

การเรียนที่ Goldsmiths ในเดือนกันยายนนี้

ยังมีเวลาให้สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยได้อยู่ เว็บไซต์ด้านล่างนี้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์