Exploring the paths into green careers: accounts from East Asia
Date
พฤหัสบดี 25 กุมภาพันธ์ 2021 -
15:00 - 16:30
สถานที่
ออนไลน์

การหางานในเศรษฐกิจสีเขียวมีหลายทาง งานสัมมนาออนไลน์นี้จะให้คุณได้สำรวจเส้นทางต่าง ๆ ในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม คุณจะได้ฟังจากศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรที่ประสบความสำเร็จในอาชีพสีเขียว รวมถึงรับข้อมูลจากมหาวิทยาลัย Exeter เกี่ยวกับหลักสูตรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและอาชีพที่สามารถทำได้หลังจบหลักสูตรประเภทนี้

งานสัมมนาออนไลน์นี้เหมาะสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังมองหาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ / วิทยาศาสตร์ นักศึกษาที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรอยู่แล้วและกำลังมองไปถึงโลกของการทำงาน ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในสหราชอาณาจักรที่สนใจทำงานในอุตสาหกรรมสีเขียว รวมทั้งคนรุ่นใหม่ที่สนใจทำงานในอุตสาหกรรมสีเขียว

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์การสัมมนาออนไลน์ระดับโลกที่ชื่อว่า Green Careers ซึ่งบริติช เคานซิลจัดขึ้นในปี 2564 ในช่วงก่อนงาน COP26  งานสัมมนาซีรีส์นี้จะสำรวจอาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่ในภาคสีเขียว และเส้นทางสู่งานด้านนี้ โดยเน้นไปที่การเรียนระดับอุดมศึกษาของสหราชอาณาจักรที่เกี่ยวกับด้านนี้

วิทยากร:

  • Wilson Ang (สิงคโปร์): General Manager ของ Association of Singapore Marine Industries
  • Nguyen Phuong Thao (เวียดนาม): Co-Founder & COO ของ Nguyen Khoi Farm
  • Jhud Mikhail Aberilla (ฟิลิปปินส์): อาจารย์และนักวิจัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่ University of the Philippines) ทำงานด้านการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาชุมชน
  • Prof Lars Johanning: ศาสตราจารย์ด้าน Ocean Technology ที่มหาวิทยาลัย Exeter