Engineering and technology
Date
อังคาร 11 สิงหาคม 2020 -
17:30 - 18:30
สถานที่
สัมมนาออนไลน์ผ่าน Microsoft Teams

Study UK East Asia Webinar Connect – Be the best possible you!

โควิด-19 นับเป็นการระบาดที่ท้าทายที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ เราได้เห็นนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์หลายคนทำงานหนักเพื่อหาทางแก้ไขและต่อสู้กับปัญหานี้อยู่เบื้องหน้า วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นอยู่เบื้องหลังการพัฒนาและนวัตกรรมทางสังคมมากมาย ปูทางไปสู่ชีวิตที่ยั่งยืนและสุขภาพที่ดีของผู้คน 

Have you ever wonder how engineering and technology could help deal with social challenges? 

How the future would look like with engineering and technology development? 

Would you like to bring positive impact with engineering and tech knowledge?

หากคุณสนใจค้นหาความเป็นไปได้เหนือขีดจำกัด ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Engineering for better employability กับเรา วันที่ 11 สิงหาคมนี้ ทางบริติช เคานซิลได้เชิญคณาจารย์จาก Imperial College London, University of Exeter และ University of Sunderland มาร่วมแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยจะพูดถึงจุดแข็งของมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เทรนด์ล่าสุดของสาขาวิชานี้ และการสนับสนุนด้านอาชีพเพื่อให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในอนาคต พร้อมตอบทุกข้อสงสัยที่คุณถามมา

วิทยากร

Professor Peter Childs
Chair and Leader in Engineering Design 
Imperial College London

Professor Akbar Javadi
Professor of Geotechnical Engineering
University of Exeter

Professor Alastair Irons
Academic Dean, Faculty of Technology
University of Sunderland 

มหาวิทยาลัย

Imperial College London

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Imperial มุ่งมั่นเป็นผู้นำระดับโลกในด้านการวิจัยและการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ และได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ระดับโลก โดยได้รับการจัดอันดับที่ดีเยี่ยม เช่น

The Times Higher Education World University Rankings 2020:

  • Computer Science อันดับ 4 ของยุโรป (อันดับ 7 ของโลก)
  • Engineering and technology อันดับ 4 ของยุโรป (อันดับ 11 ของโลก)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Imperial ไม่เหมือนที่ใดในสหราชอาณาจักร และช่วยสนับสนุนการศึกษาระดับโลกรวมทั้งการวิจัยพื้นฐานในสาขาวิชาต่าง ๆ ของวิศวกรรมศาสตร์ การเรียนการสอนด้านวิศวกรรมศาสตร์ได้รวมนักวิจัยระดับแนวหน้า อาจารย์ที่โดดเด่น และสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์สมัยใหม่ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภายและทัศนภาพที่สร้างแรงบันดาลใจ นักศึกษา Imperial จะได้พบ ทำงาน และใช้ชีวิตกับคนที่ศึกษาทุกแง่มุมของวิศวกรรมศาสตร์ 

University of Exeter

มหาวิทยาลัยเปิดสอนหลักสูตรด้านวิศวกรรมศาสตร์มากมาย มีสาขาวิชาดั้งเดิมด้านเครื่องกล โยธา และไฟฟ้า รวมทั้งหลักสูตรที่ผสมผสานการเป็นผู้ประกอบการและการบริหารจัดการซึ่งเชื่อมโยงวิศวกรรมศาสตร์เข้ากับธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นทำงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาใหญ่ ๆ ของศตวรรษที่ 21 เช่น การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระบบประปาแบบยั่งยืนในเขตเมือง การวินิจฉัยโรคมาลาเรีย เทคนิคใหม่ในการรักษาโรคสมอง และวัสดุกันระเบิด

Exeter ให้ความสำคัญกับการเรียนแบบลงมือปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำโปรเจคที่นำไปใช้จริงได้ มหาวิทยาลัยสนับสนุนนักศึกษาในการพัฒนาแนวทางที่สร้างสรรค์ มั่นใจ และมีเหตุมีผลเพื่อแก้ไขปัญหา ทำให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณค่าและเปิดประตูสู่อาชีพที่น่าตื่นเต้นมากมาย

  • อันดับที่ 12 ในสหราชอาณาจักรจากการจัดอันดับของ The Complete University Guide 2021 สำหรับสาขา General Engineering
  • 96% ของนักศึกษามีงานทำหรือศึกษาต่อภายใน 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา 
  • นักศึกษามีโอกาสรับประสบการณ์การทำงานผ่านการทำงานช่วงฤดูร้อนหรือการทำงานเป็นเวลา 1 ปีในระหว่างที่ศึกษาอยู่

University of Sunderland

มหาวิทยาลัย Sunderland มีนักศึกษา 20,000 คน ศึกษาอยู่ในวิทยาเขตต่าง ๆ ทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ ลอนดอน และฮ่องกง รวมถึงในสถาบันการศึกษาพันธมิตรใน 15 ประเทศทั่วโลก 

ในเดือนมีนาคม 2018 มหาวิทยาลัยได้เปิด School of Medicine แห่งใหม่ ด้วยประสบการณ์การสอนวิชาแพทย์เกือบ 100 ปี ทำให้มหาวิทยาลัยพร้อมที่จะรองรับการขาดแคลนแพทย์ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งปีอันดับที่ 16 (จากมหาวิทยาลัย 131 แห่ง) โดย Whatuni Student Choice Awards 2019 ซึ่งเป็นการจัดอันดับเดียวในสหราชอาณาจักรที่ให้นักศึกษาเป็นคนเลือก

  • หลักสูตร BEng (Hons) Mechanical Engineering ได้รับคะแนนความพึงพอใจมากกว่า 90% จากการสำรวจ National Student Survey 2018
  • 93.4% ของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมีงานทำ เรียนต่อ หรือเข้าอบรมภายใน 6 เดือนหลังสำเร็จการศึกษา จากรายงาน DLHE 2016/17 (based on full-time, first degree, home leavers)
  • หลักสูตร BSc (Hons) Computer Science with Sandwich Year ได้รับคะแนนความพึงพอใจ 100% จากการสำรวจ National Student Survey 2018
  • หลักสูตรด้าน Computer Science อยู่ในอันดับ top 25% ของสหราชอาณาจักรในด้านโอกาสทางการศึกษา การประเมินและให้คำแนะนำ การสนับสนุนทางวิชาการ การจัดการและบริหารหลักสูตร และทรัพยากรการเรียนรู้ จากการสำรวจ National Student Survey 2018
  • งานวิจัยระดับโลกในสาขา Mechanical and Manufacturing Engineering จากการประเมิน Research Excellence Framework (REF)