TOP Universities with EF Academy International Boarding Schools
Date
เสาร์ 02 เมษายน 2016 -
10:00 - 12:00

บริติช เคานซิล ขอเชิญท่านเข้าร่วมสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับ "เส้นทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร กับ EF Academy International Boarding Schools" ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้างานล่วงหน้าได้จาก ลิงค์ ด้านล่าง

สถานที่
บริติช เคานซิล สยามสแควร์ ห้อง 15
254 จุฬาลงกรณ์ ซอย 64 สยามสแควร์ ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, BTS สยาม
วันที่
วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559 
เวลา
10.00น. - 12.00น.

เกี่ยวกับ EF Academy International Boarding Schools

EF Academy International Boarding Schools เปิดสอนหลักสูตรชั้นมัธยม (Grade 9 - Grade12) หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ ได้แก่ IGCSE, A Level, IB DIPLOMA โดยนักเรียนได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักร เช่น มหาวิทยาลัย Oxford, มหาวิทยาลัย Cambridge, สถาบัน LSE, มหาวิทยาลัย Imperial College London, มหาวิทยาลัย Warwick และอื่นๆ อีกมากมาย ทางโรงเรียนเพียบพร้อมด้วยคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมทั้งมีวิทยาเขตที่มีความปลอดภัย สะดวกสบายและทันสมัย เป็นส่วนสำเร็จให้นักเรียนได้พัฒนาการเรียนรู้ และประสบการณ์เพื่อต่อยอดความสำเร็จสู่อนาคตในมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก

หลักสูตรที่ EF Academy

สำหรับนักเรียนตั้งแต่อายุ 13-19 ปี หลักสูตรที่เปิดสอนมีดังต่อไปนี้
  • IGCSE หรือเทียบเท่าชั้นมัธยม 3-4 
  • A Level หรือเทียบเท่าชั้นมัธยม 5-6
  • IB Diploma หรือเทียบเท่าชั้นมัธยม 3-4
ผลสัมฤทธิ์และความสำเร็จของนักเรียน
นักเรียนของโรงเรียน EF Academy มีผลการเรียนดีเยี่ยมกว่า 90% ของนักเรียนที่จบหลักสูตรที่สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เลือกเป็นอันดับหนึ่งได้และนักเรียนยังสามารถทำคะแนนสอบได้สูงอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเตรียมความพร้อมที่เข้มข้น การให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และการอบรมสั่งสอนที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ทางโรงเรียนสามารถช่วยให้นักเรียนบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางการศึกษาได้
 
นักเรียนไทยที่ประสบความสำเร็จกับ EF Academy ในปีที่ผ่านๆมาได้แก่
  • Mookroi Uthayophas เข้าเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัย Cambridge
  • Nopparath Saykaew เข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย Manchester
  • Arpaporn Phungatthavorn เข้าเรียนต่อที่ มหาวิทยาลัย Imperial Collage London

จุดเด่นของEF Academy

คณาจารย์ระดับโลก
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกวิชาดำเนินการสอนโดยครูผู้สอนที่ผ่านการรับรอง อีกทั้งมีความสามารถและประสบการณ์ในการสอนนักเรียนนานาชาติ ปีที่แล้วนักเรียนสามารถทำคะแนนได้สูงถึง 94 เปอร์เซ็นต์ในการสอบ A-Level และนักเรียนที่ได้เฉพาะเกรด A นั้น มากเป็น 5 เท่าของมาตรฐานสหราชอาณาจักร
 
สภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติอย่างแท้จริง
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนมัธยมเอกชนอื่นๆแล้ว EF Academy มีสภาพแวดล้อมที่เป็นนานาชาติมากกว่า เนื่องจากโรงเรียนมีนักเรียนกว่า 40 สัญชาติจากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นยุโรป เอเชีย อเมริกาตะวันออกกลาง และอัฟริกา โดยการผสมผสานของวัฒนธรรมอันหลากหลายนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดรูปแบบการเรียนรู้ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยสีสันของวัยเรียน

สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสัมมนา โทร 02-657-5678 หรือ educationuk@britishcouncil.or.th