Date
ศุกร์ 26 มิถุนายน 2020 -
15:30 - 16:30
สถานที่
เข้าร่วมสัมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สัมนาออนไลน์ดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษผ่าน Microsoft Teams

สีบเนื่องจากบทความของ New York Times กล่าวถึงการร่วมมือของนักวิจัยทั่วโลกจำนวนมากได้มุ่งเน้นหัวข้องานวิจัยอย่างเร่งด่วนในประเด็นเกี่ยวกับ COVID-19 ในขณะที่นักการเมืองกำลังปิดพรมแดนประเทศเพื่อพยายามหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค แต่นักวิทยาศาสตร์ได้ร่วมมือกันในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ความร่วมมือระหว่างประเทศนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวในเรื่องการวิจัยระหว่างประเทศนอกเหนือจากการพัฒนาวัคซีนหรือการรักษาอาการจาก COVID-19  

การสัมนาครั้งนี้จะมุ่งเน้นไปที่ความร่วมมือทางด้านการวิจัยระหว่างประเทศและความสำคัญในช่วง COVID-19

เข้าร่วมสัมนาออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 

15:30 น. – 16:30 น.

 

ผู้อภิปราย 

  • Dr Richard Armour, Council Member, Research England- UKRI 
  • Dr Guy Thwaites, Director, Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU), Vietnam  
  • Dr Rowena Cristina L Guevara, Undersecretary for Research and Development, Department of Science and Technology (DOST), Philippines 

 

หัวข้อคำถามสำหรับผู้อภิปราย

  • เรามีแนวโน้มที่จะเห็นความร่วมมือระดับนานาชาติในระดับนี้นำไปใช้กับปัญหาหนักอื่น ๆ เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือไม่? จำเป็นต้องมีแรงจูงใจอะไรบ้าง (ในระดับรัฐบาลและสถาบัน) เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันที่มากขึ้น?
  • ผลกระทบต่อวาระการพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัยที่กว้างขึ้นรวมไปถึงความท้าทายและความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือด้านการวิจัยระดับนานาชาติ
  • รัฐบาล ผู้กำหนดนโยบายและผู้ให้ทุน กำหนดหัวข้องานวิจัยและการจัดสรรทรัพยากรในอนาคตอย่างไรบ้าง 

 

เกี่ยวกับสัมนาออนไลน์ Higher Education Partnerships

การสัมนาออนไลน์ที่กำหนดแนวทางนโยบายของบริติช เคานซิลทางด้านความร่วมมือในระดับอุดมศึกษาในอนาคตโดยเจาะลึกถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในระดับนานาชาติ เรามีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการวางแผนและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของสหราชอาณาจักรและประเทศในเอเชียตะวันออกเพื่อทำให้ภาคการศึกษาสามารถคาดการณ์ถึงเรื่องความท้าทายรวมไปถึงจัดการความเสี่ยงและตอบสนองต่อโอกาสที่ดีขึ้น