British Council and the Office of the Education Council
Date
จันทร์ 24 มิถุนายน 2013 - 09:00 - อังคาร 25 มิถุนายน 2013 - 17:00
สถานที่
ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิร์ลด์

บริติช เคานซิล ประเทศไทย และสำนักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมจัดประชุมนานาชาติระดับภูมิภาค เรื่อง "การพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรม การบูรณาการการศึกษา และความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมผู้เรียนสู่ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน"

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2559 ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศได้ร่วมมือกันในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยมีแกนหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม ปัจจัยสำคัญ ที่ประเทศสมาชิกประชาคมจำเป็นต้องคำนึงถึงนั่นคือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในประเทศ การประชุมนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อริเริ่มการมองหาแนวทาง พร้อมกับจัดสรรเวทีอภิปรายในเรื่องการสร้างศักยภาพ การประชุมนี้ จะช่วยผลักดันและสนับสนุนให้รัฐบาลของแต่ละประเทศได้เตรียมทรัพยากรบุคคลให้พร้อมสู่การเข้าร่วมประชาคมอาเซียน โดยเน้นในเรื่องการพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรม การบูรณาการการศึกษา และความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ตลอดระยะเวลา 2 วัน การประชุมนี้จะมุ่งระบุและอภิปรายเกี่ยวกับอุปสรรคและโอกาสต่างๆ ของผู้สำเร็จการศึกษาและผู้อยู่ในตลาดการจ้างงาน รวมถึงภาคส่วนการศึกษา โดยการอภิปรายนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในทางบวกของแผนนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยและอาเซียน รวมถึงการนำเสนอโอกาสในการร่วมระบุถึงข้อปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาที่อาจเกิดขึ้น พร้อมร่วมกันระดมความคิดหาวิธีการแก้ปัญหา

ผู้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ จะประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลายๆ ภาคส่วน ทั้งบุคลากร มืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญจากวงการการศึกษา ไปจนถึงวงการด้านทรัพยากรมนุษย์จากประเทศไทย, สหราชอาณาจักร และประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออก เพื่อร่วมอภิปรายพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดของกันและกัน

หัวข้อ: การประชุมระดับภูมิภาค เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: นวัตกรรม การบูรณาการ และความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ส่วนประกอบสำคัญ ที่จะผลักดันการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้แต่ละประเทศในอาเซียนสามารถเอาชนะอุปสรรค พร้อมทั้งได้รับประโยชน์จากการก่อตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเชียนนั้น ได้แก่

  1. นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  2. การบูรณาการการศึกษา
  3. ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

การเข้าร่วมงาน

ท่านสามารถเข้าร่วมการประชุมนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พัก ผู้เข้าร่วมเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด สำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศ 30 ท่านแรกที่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม จะได้รับการจัดการเรื่องที่พักฟรี 2 คืนระหว่างการประชุม

การลงทะเบียนเข้าร่วมงาน 

ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ กรุณาขอใบสมัครได้ที่คุณ สาริตา สุวรรณรัตน์ ที่ sarita.suwannarat@britishcouncil.or.th

ผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุมชาวไทย สามารถลงทะเบียนได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์ด้านล่างนี้

Tag icon
Education conference