Date
เสาร์ 29 มิถุนายน 2013 - 10:00 - เสาร์ 27 กรกฎาคม 2013 - 18:00
สถานที่
TBC

อีโค่ มูฟ เวิร์คช็อป  

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม บริติช เคานซิล นิตยสารอาร์ตโฟร์ดี และเทศกาลออกแบบบางกอก ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนร่วมสมัครเข้าแข่งขันการประกวดงานออกแบบ ‘อีโคมูฟ’ รวมพลังสร้างสรรค์ ขยับเมือง พัฒนาชุมชนยั่งยืน ร่วมกับสถาปนิก นักออกแบบ และศิลปินชั้นนำของประเทศไทย 3 กลุ่ม นำทีมโดย วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ผศ.สรรเสริญ มิลินทสูต และนนทวัฒน์ เจริญชาศรี พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มที่เป็นนักสร้างสรรค์ระดับแถวหน้าทั้งสิ้น อาทิ อานนท์ ไพโรจน์ วินัย ฉัยรักษ์พงษ์ ชลิต นาคพะวัน พฤษ์พล มุกดาสนิท รัฐ เปลี่ยนสุข กฤษณ์ แสงวิเชียร เป็นต้น

หมดเขตรับสมัครร่วมโครงการในวันที 14 มิถุนายน 2556 และการตัดสินรอบสุดท้ายโดยศิลปินและนักออกแบบชื่อดังจากสหราชอาณาจักรจะมีขึ้นในวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณณฐกันต์ พลอยศรี โทร.02 260 2606-8 หรือติดตามข้อมูลได้จาก Facebook/Eco Move Workshop

โครงการทั้ง 3 ประกอบด้วย

โครงการที่ 1: “Temporary space” โดยกลุ่ม UNKNOWN
นำโดย: นนทวัฒน์ เจริญชาศรี 
ร่วมกับ: ดร.รชพร ชูช่าย [ALL ZONE] /วินัย ฉัยรักษ์พงษ์ [B.U.G.]/สุรเสกข์ ยุทธิวัฒน์ /อานนท์ ไพโรจน์ /พฤษ์พล มุกดาสนิท /พงษ์ภาศกร กุลถิธรรม [KOR BOR VOR]

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ทีมต้องการ

1. ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประสบการณ์ 3-5 ปี
2. ถ้าเป็นนักศึกษา ควรเป็นปีสุดท้าย
3. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop /Illustrator /Indesign /Sketch Up /3D /FormZ /AutoCAD / After Effect /Flash หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานที่ในการจัดเวิร์คช็อป: DUCTSTORE the design guru Co.,Ltd

วัน-เวลาในการจัดอบรม: 6-7.07.56 / 11:00-17:00

โครงการที่ 2:  หัวข้อ: ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับคนพิการ โดยกลุ่ม ARTCHABURI
นำโดย: วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์
ร่วมกับ: สุรพร เลิศวงศ์ไพฑูรย์ /ชลิต นาคพะวัน /เสาวลักษณ์ ก่อศักดิ์วัฒนา /รัฐ เปลี่ยนสุข /ศุภกานต์ วงษ์แก้ว 

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ทีมต้องการ
นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ที่สนใจทางด้านออกแบบผลิตภัณฑ์ หรือศิลปะ หรือ ชอบออกแบบลายเส้น หรือเส้นกราฟิก หรือ การ์ตูนต่างๆ หรือ มีทักษะด้านงานฝีมือ เย็บปัก หรือ งานอะไรก็ได้ที่ไม่ยากเกินไป ที่สามารถถ่ายทอดและร่วมสร้างผลงานออกแบบด้วยกันได้กับบุคคลอื่นๆ ถ้ามีถิ่นฐานอยู่ราชบุรีได้ก็จะดีเพื่อสะดวกในการทำงานต่อเนื่อง

สถานที่ในการจัดเวิร์คช็อป: d Kunst 323 ถ.วรเดช ราชบุรี 70000 
วัน-เวลาในการจัดอบรม: 13-14.07.56 / 11:00-17:00


โครงการที่ 3: การสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน #เชียงรากน้อย โดยกลุ่ม อยู่ดี มีสุข
นำโดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สรรเสริญ มิลินทสูต
ร่วมกับ: Practical Design Studio /กฤษณ์ แสงวิเชียร /จิราพรรณ วงศ์ทองสงวน /แทน พิธิยานุวัฒน์ /มนต์ชัย สันติเวส /รัตมา พงศ์พนรัตน์

คุณสมบัติของผู้สมัครที่ทีมต้องการ
นักออกแบบ นักศึกษาศิลปะที่สร้างสรรค์มีจิตอาสา พร้อมที่จะทำงานกับชุมชน

สถานที่ในการจัดเวิร์คช็อป: มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
วัน-เวลาในการจัดอบรม: 29-30.06.56 / 10:00-17:30

 

Tag icon
Competition