d’Overbroeck’s correct logo
To book an interview, please submit school reports to Miss Lily Phommarack by 14th October: LPhommarack@oxfordinternational.com
Date
อาทิตย์ 16 ตุลาคม 2016 -
13:00 - 17:30
บริติช เคานซิล และโรงเรียน d'Overbroeck's College  มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาเกี่ยวกับการเรียนในระดับ Sixth Form บรรยายโดย คุณ Alasdair MacPherson, Head of Sixth Form หัวข้อสัมมนายังรวมไปถึงผลการเรียนล่าสุดและระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบนี้ในเดือนกันยายนปี 2560
 
นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีสำหรับน้องๆที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนในระดับ IGCSES ในเดือนมกราคม และระดับ IGCSES และ A levels ในเดือนกันยายน 2560 สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน น้องๆ ที่สนใจสามารถส่งผลการเรียนไปที่ คุณ Lily Phommarack ภายในวันที่ 14 ตุลาคม ที่ LPhommarack@oxfordinternational.com หลังจากนั้นท่านจะได้รับอีเมลล์ยืนยันเวลาในการสัมภาษณ์อีกครั้ง
 
วันที่
อาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
สถานที่
โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
เวลา
13.00น. - 17.30น.
เวลา
กิจกรรม
13.00น.
ลงทะเบียน
รับประทานอาหารว่าง
 
13.15น.
แนะนำเกี่ยวกับโรงเรียน d'Overbroeck's
การเรียนในระดับ Sixth Form หัวข้อสัมมนายังรวมไปถึงผลการเรียนล่าสุดและระบบการเรียนการสอนแบบใหม่ซึ่งจะเริ่มใช้ระบบนี้ในเดือนกันยายนปี 2560
 
14.00น.
Interviews
โอกาสพิเศษสำหรับน้องๆที่สนใจจะสมัครเข้าเรียนในระดับ IGCSES เดือนมกราคม และระดับ IGCSES และ A levels เดือนกันยายน 2560 สามารถเข้ารับการสัมภาษณ์ตรงกับเจ้าหน้าที่โรงเรียน

จุดเด่นของโรงเรียน D'Overbroeck's

 • d'Overbroeck เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษารับนักเรียนทั้งแบบประจำและไปกลับ ซึ่งเป็นโรงเรียนชั้นนำแห่งหนึ่งในสหราชอาณาจักร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด โรงเรียนมีชื่อเสียงจากการเรียนการสอนที่กระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน รวมถึงผลการสอบที่โดดเด่น และการดูแลความเป็นอยู่ของนักเรียน
 • การเรียนการสอนเป็นห้องเรียนขนาดเล็ก นักเรียนทุกคนจึงได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัย ครูผู้สอนมีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา และยังมีความชำนาญในการกระตุ้นและจุดประกายการเรียนรู้ให้กับนักเรียน
เหตุผลที่เลือกเรียนที่ d'Overbroeck's คลิกที่นี่

Highlights of A level Results 2016:

 • นักเรียน 41 คน (หนึ่งในสามของนักเรียนในระดับ Upper Sixth เข้าเรียนในระดับ A levels ในปีนี้)ได้เกรด 3 หรือ เกรดที่สูงกว่า A*s
 • นักเรียน 36 คน สอบได้เกรด A* หรือเกรด A ในระดับ A level ในทุกวิชา
 • นักเรียน 21 คน (จาก 49) สอบได้เกรด A* ในสาขาเศรษฐศาสตร์

Highlights of GCSES Results 2016:

 • 58% ของนักเรียน GCSE สอบได้เกรดA*/A
 • Eight students gained seven or more A* grades
 • 82% ของนักเรียน GCSE สอบได้เกรดA*/B
 • 98% ของนักเรียน GCSE สอบได้เกรดA*/C

Subject Hightlights

 • 80% ของนักเรียนได้เกรดA*/A ในวิชาศิลปะ
 • 73% ของนักเรียนได้เกรดA*/A ในวิชาด้านการแสดง
 • 70% ของนักเรียนได้เกรด A*/A ในวิชาชีววิทยา
 • 59% ของนักเรียนได้เกรดA*/A ในวิชาเคมีและฟิซิกส์
 • จากการประเมิณคุณภาพโรงเรียนโดย ISI (Independent Schools Inspection) โรงเรียนได้รับการประเมิณให้อยู่ในระดับยอดเยี่ยมด้วยความ โดดเด่นในเรื่องการเรียนการสอน การดูแลเอาใจใส่นักเรียน หลักสูตรปกติ และหลักสูตรเสริม และทางด้านสวัสดิการ
 • 6% ของนักเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่ Oxbridge และ 63% ได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยในกลุ่ม Russell Group
 • เมืองอ็อกซ์ฟอร์ดเมืองที่มีความปลอดภัย ห่างจากลอนดอนและสนามบินประมาณ 1 ชั่วโมง ทางโรงเรียนจะมีนักเรียนไทยเข้ามาเรียนทุกๆ ปี รวมถึงนักเรียนทุนรัฐบาลและนักเรียนทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

เปิดตัว Campusใหม่ ในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2560

จะมีการเปิดตัวแคมปัสใหม่ซึ่งจะเต็มไปด้วยบรรยากาศการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ครบครันไปด้วยเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย ที่พักแบบประจำสำหรับนักเรียนจะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียน และสามารถรับนักเรียนได้ถึง 60 คน ได้รับรองคุณภาพสูง มีความทันสมัย และมีห้องน้ำในตัวอีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล 02-567 5678, อีเมลล์ educationuk@britishcouncil.or.th หรือ คุณ Lily Phommarack : LPhommarack@oxfordinternational.com, Line: lilyoxfordint