Date
อังคาร 13 ตุลาคม 2015 -
17:00 - 18:30
สถานที่
บริติช เคานซิล สยาม สแควร์

สัมมนาการเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่การเข้าเรียนในโรงเรียนระดับ Senior School (มัธยมศึกษา)ในสหราชอาณาจักร

Mr. Phillip Evitt จะให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่การเข้าเรียนในโรงเรียนระดับ Senior School (มัธยมศึกษา)ในสหราชอาณาจักร Mr. Phillip Evitt  เป็นอาจารย์ใหญ่ของโรงเรียน Highfield School ซึ่งเป็นโรงเรียนในระดับประถมศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเพื่อเข้าสู่การเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศอังกฤษหลากหลายโรงเรียน เช่น Eton, Winchester, Downe House, Marlborough, Wellington เป็นต้น

สัมมนาประกอบด้วย

• ความท้าทายของการปรับตัวให้เข้ากับหลักสูตรของอังกฤษ

• การใช้ชีวิตในโรงเรียนประจำในประเทศอังกฤษ

• คุณสมบัติการสมัครเรียน เกณฑ์การสอบเข้าเรียนและทุนการศึกษาของโรงเรียนมัธยมฯ 

• ประโยชน์ของการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กตั้งแต่อายุ 11 ปี

• หลักสูตร Highfield Summer School เหมาะสำหรับเด็กเล็กถึงเด็กอายุ 15 ปี ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ 16 กรกฏาคม ถึง 6 สิงหาคม 2559 เป็นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 3 สัปดาห์ 

เกี่ยวกับ Highfield School

โรงเรียน Highfield School ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1907 เป็นโรงเรียน English Country Prep School ตั้งอยู่ในเนื้อที่ 175 เอเคอร์ มีบรรยากาศดีและแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ความสวยงาม อยู่ห่างจาก London Heathrow Airport ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง 

โรงเรียน Highfield School ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นนำของประเทศอังกฤษหลากหลายโรงเรียน เช่น Eton, Winchester, Downe House, Marlborough, Wellington เป็นต้น

นอกจากนี้ทางโรงเรียน Highfield School มีอัตราความสำเร็จที่สูงถึง 100% และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเรียนได้รับการคัดเลือกในโรงเรียนที่ได้เลือกไว้เป็นอันดับต้นๆพร้อมกับได้รับทุนการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมอีกด้วย