Date
อาทิตย์ 09 ตุลาคม 2022 - พฤหัสบดี 13 ตุลาคม 2022

เชิญร่วมกิจกรรมเปิดบ้านบริติช เคานซิล!

มารู้จักกับคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมสนุกสนานไปกับหลากหลายกิจกรรมการเรียนรู้ ที่สาขาสยามสแควร์ ปิ่นเกล้า และเชียงใหม่

 

กิจกรรม Open House สำหรับน้องอนุบาล ประถม และมัธยม - 13 ตุลาคม 2022

เชิญผู้ปกครองและน้อง ๆ สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ในคอร์สเรียนสำหรับเด็ก พร้อมสนุกสนานไปกับกิจกรรมที่เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย ตามรายละเอียดดังนี้: 

  • สยามสแควร์:

10.00 - 11.00 น.: น้องอนุบาล - พบทิมมี่และผองเพื่อน กิจกรรมทำหน้ากากรูปสัตว์ (เต็มแล้ว)

11.15 - 12.15 น.: น้องประถม - กิจกรรมดูแลเจ้าไข่ไม่ให้แตก (เต็มแล้ว)

13.00 - 14.00 น.: น้องมัธยม - เวิร์กชอปเพิ่ม Life Skill ทักษะสำหรับอนาคต 

14.15 - 15.15 น.: น้องมัธยมปลาย - เคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบ IELTS

  • ปิ่นเกล้า:

11.30 - 12.30 น.: น้องมัธยมปลาย - เคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบ IELTS

13.00 - 14.30 น.: น้องประถม - กิจกรรมดูแลเจ้าไข่ไม่ให้แตก (เต็มแล้ว)

15.00 - 16.30 น.: น้องมัธยม - เวิร์กชอปเพิ่ม Life Skill ทักษะสำหรับอนาคต 

  • เชียงใหม่:

11.00 - 12.00 น.: น้องอนุบาล - พบทิมมี่และผองเพื่อน (เต็มแล้ว)

13.00 - 14.00 น.: น้องประถม - กิจกรรมดูแลเจ้าไข่ไม่ให้แตก (เต็มแล้ว)

13.30 - 14.30 น.: น้องมัธยม - เวิร์กชอปเพิ่ม Life Skill ทักษะสำหรับอนาคต 

15.00 - 16.00 น.: น้องมัธยมปลาย - เคล็ดลับเพิ่มคะแนนสอบ IELTS

  

กิจกรรม Open House สำหรับนักศึกษา และคนทำงาน - 9 และ 13 ตุลาคม 2022

เชิญร่วมเวิร์กชอป พร้อมเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ในคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ ตามรายละเอียดดังนี้:

  • สยามสแควร์ - 13 ตุลาคม 2022:

11.00 - 12.00 น.: เทคนิคตอบคำถาม IELTS Speaking ให้ได้คะแนนสูง

13.30 - 14.30 น.: เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชึพ

  • เชียงใหม่ - 9 ตุลาคม 2022:

13.30 - 14.30 น.: เทคนิคการสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชึพ

 

ร่วมกิจกรรมฟรีทุกสาขา ลงทะเบียนเลย! 

ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมวันนี้!