University of Hertfordshire
Date
อังคาร 18 มิถุนายน 2019 -
17:30 - 21:00
สถานที่
บริติช เคานซิล สยามสแควร์ (BTS สยาม)

โอกาสพิเศษสำหรับผู้สนใจสาขา Dermatology  บริติช เคานซิลและมหาวิทยาลัย Hertfordshire ขอเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาพิเศษในหัวข้อ “Current Development in Dermatology in the UK and Career Opportunities” 

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ
 1. ความเป็นมาของ Dermatology ในสหราชอาณาจักร และตัวอย่างนวัตกรรมในปัจจุบัน
 2. การเรียน Dermatology ในสหราชอาณาจักรและโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพ
 3. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Hertfordshire และสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย
 • ฟังประสบการณ์จากศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง และโอกาสทางอาชีพหลังเรียนจบ
 • ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารสมัครเรียนและทราบผลทันทีในงาน 

ใครควรจะร่วมงานนี้

มหาวิทยาลัย Hertfordshire กำลังเปิดรับผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขที่มีประสบการณ์ เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทซึ่งจะเริ่มเดือนกันยายน 2562 หรือมกราคม 2563 

 • MSc Cardiology and Stroke 
 • MSc Clinical Dermatology 
 • MSc Clinical Skin Integrity and Wound Care 
 • MSc Medical Education 
 • MSc Medical Simulation

สมัครเรียนและทราบผลทันทีในงาน

ผู้สนใจสามารถแสดงความจำนงค์เพื่อเข้าสัมภาษณ์ และทราบผลการสมัครเข้าศึกษาต่อทันทีในงาน 

กำหนดการ

17.30-18.00 ลงทะเบียน
18.00-19.00 สัมมนาพิเศษโดย Madeleine Flanagan
19.00-19.30 ฟังประสบการณ์ศิษย์เก่า
19.30-21.00 สอบสัมภาษณ์

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย Hertfordshire

มหาวิทยาลัย Hertfordshire เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยเพียงไม่กี่แห่งในสหราชอาณาจักรที่มีการจัดการเรียนการสอน Clinical Dermatology ในระดับปริญญา  นักศึกษาที่นี่ได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Clinical Simulation Centre ซึ่งมีขนาดใหญ่และนำสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป  มหาวิทยาลัย Hertfordshire ได้รับการจัดอันดับโดย THE’s 2015 ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด 50 อันดับแรกของสหราชอาณาจักรในด้านการผลิตบัณฑิตที่พร้อมสำหรับการทำงานตามความคิดเห็นของเหล่านายจ้าง อีกทั้งยังได้รับการประเมิน Teaching Excellence Framework (TEF) ในระดับ "ทองคำ" ตั้งแต่ปี 2561 

เกี่ยวกับวิทยากร

Madeleine Flanagan, Principal Lecturer Dermatology/Wound Management, University of Hertfordshire

Madeleine Flanagan เป็นอาจารย์สาขา Dermatology และการจัดการบาดแผลของมหาวิทยาลัย Hertfordshire มีประสบการณ์กว่า 30 ปีในโรงพยาบาลและชุมชนต่าง ๆ เป็นผู้พัฒนาหลักสูตรปริญญาตรีด้านการดูแลและจัดการบาดแผลหลักสูตรแรกในสหราชอาณาจักร รวมทั้งเขียนหนังสือ Wound Healing and Skin Integrity: principles and practice ในปี 2557 ซึ่งเป็นเล่มแรกที่บูรณาการองค์ความรู้ด้านการจัดการบาดแผลและ Dermatology เข้าด้วยกันเพื่อจัดการกับผู้ป่วยที่มีปัญหาทางผิวหนัง