Newton Fund Lab
Date
พุธ 03 พฤษภาคม 2017 - เสาร์ 06 พฤษภาคม 2017
สถานที่
เชียงใหม่ ขอนแก่น และกรุงเทพ

เกี่ยวกับ Newton Fund Day

สัมมนา Newton Information Day เป็นความร่วมมือระหว่างบริติช เคานซิล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสถานเอกราชทูตอังกฤษ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทุน Newton Fund โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักวิจัยที่สนใจสมัครขอทุนมีความเข้าใจถึงรายละเอียดโครงการและความคาดหวังจากผู้ให้ทุน เทคนิคการเขียนใบสมัคร และเป็นโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้จักจากประสบการณ์โดยตรงผ่านผู้ได้ทุน

สัมมนานี้จะจัดขึ้นใน 3 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ขอนแก่น และ กรุงเทพฯ

กำหนดการ สำหรับรอบจังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น

จังหวัด เชียงใหม่ 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่

318/1 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50000

จังหวัด ขอนแก่น

วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2560

ณ อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 

999 หมู่ 4 ถนนประชาสโมสร อำเภอเมือง ขอนแก่น 40000

08.30 ลงทะเบียน
09.30 ชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานและกิจกรรม
09.35 กล่าวเปิดงาน
09.40 การบรรยายสรุปภาพรวมกองทุนนิวตัน และรายละเอียดโปรแกรมทุน
10.00 เสวนาภายใต้หัวข้อ ความมุ่งหวังและความคาดหวัง ของหน่วยงานร่วมบริหารจัดการทุน: สกว, สกอ และ บริติช เคานซิล
10.20 ถาม-ตอบ
10.30 พักดื่มชา/กาแฟและทานของว่าง
11.00 ฟังการบรรยายเทคนิคการเขียนข้อเสนอ อย่างไรให้สอดคล้องหลักเกณฑ์ ODA โดยผู้แทนจาก British Council London
12.00 รับประทานอาหารกลางวันและ Poster presentation ของผู้ที่ได้รับทุน
13.30 กิจกรรมกลุ่ม ODA
14.30 กิจกรรมให้คาปรึกษา โดยเจ้าหน้าที่กองทุน และผู้ที่เคยได้รับทุน
15.00 พักดื่มชา/กาแฟและทานของว่าง
16.30 สรุปกิจกรรมและปิดงาน

กำหนดการ สำหรับรอบกรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2560

ณ ชั้น 10 อาคาร KX สถานีรถไฟฟ้า วงเวียนใหญ่

110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง  เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

09.00 ลงทะเบียน
09.30 กล่าวเปิดงาน
09.40 บรรยายภายใต้หัวข้อ 'Getting to know the Newton Fund'
10.00 เสวนาภายใต้หัวข้อ 'Funding Opportunity Insights'
10.30 พักดื่มชา /กาแฟและทานของว่าง
10.45 บรรยายเรื่อง 'Writing for a successful proposal'*
12.00 รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 บรรยายเรื่อง 'Writing for a successful proposal' (ต่อ)
14.00 พบปะนักวิจัย Newton Fund ตามสาขางานวิจัย
15.15 พักดื่มชา /กาแฟและทานของว่าง
15.30 

Newton Fund Clinic

  • รายละเอียดและขั้นตอนการสมัครทุน
  • ถาม - ตอบ

*กิจกรรมจะดำเนินเป็นภาษาไทย โดยมีช่วง Writing for a successful proposal ที่จะบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ

 

สำหรับข้อมูลเพิมเติมรอบเชียงใหม่และขอนแก่น ติดต่อ คุณมาริสา วรพฤกษ์ (marisa.vorapruck@fco.gov.uk

สำหรับข้อมูลเพิมเติมรอบกรุงเทพ ติดต่อ คุณชวิศ อุตตมาชัย (chavit.uttamachai@britishcouncil.or.th