Date
อาทิตย์ 21 มิถุนายน 2015 -
14:00 - 16:00
สถานที่
ISCU (Thailand)

British Council ขอเชิญนักเรียนที่สนใจไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักร
เข้าร่วมสัมมนาหัวข้อ "การศึกษาในโรงเรียนประเภทSixth formที่ประเทศอังกฤษสามารถเพิ่มโอกาสในการตอบรับเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศอังกฤษ"

 

โรงเรียนประจำเป็นทางเลือกหนึ่งแต่ในปัจจุบันนักเรียนจำนวนมากเลือกที่จะศึกษาต่อในโรงเรียนประเภท Sixth Form colleges เนื่องจากโรงเรียนประเภทนี้มักจะมีหลักสูตรที่ยืดหยุ่นและโฟกัสในด้านวิชาการ โดยจะมุ่งเน้นไปที่การเตรียมความพร้อมต่างๆที่เกียวข้องกับการเข้าสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ เช่น การฝึกสัมภาษณ์, การฝึกเขียนpersonal statement, การฝึกฝนทำแบบทดสอบต่างๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เช่น TSA.นอกจากนี้  Sixth form colleges ยังจัดหาที่พักให้เหมาะสมตามความต้องการของนักเรียน (เช่น ห้องพักเดี่ยวไม่ใช่ลักษณะหอพัก) นอกจากนี้โรงเรียนประเภทนี้ยังมีมีกิจกรรมนอกหลักสูตรอื่นๆสำหรับนักเรียนอีกมากมาย

วิทยากรในหัวข้อสัมมนาครั้งนี้คือ Mr. Steve Cook ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการศึกษาของประเทศอังกฤษมากว่า20ปี และผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนของประเทศอังกฤษ ณ ปัจจุบัน Mr. Steve Cook ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของบริษัท ISCU (Thailand) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษา แนะแนวการศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ISCU ได้ให้การช่วยเหลือด้านข้อมูลต่างๆให้กับนักเรียนต่างชาติที่ ณ ปัจจุบันนักเรียนเหล่านั้นกำลังศึกษาอยู่ในประเทศอังกฤษมากกว่า 300 คน