คำศัพท์ที่พบได้บ่อยในประกาศรับสมัครงาน - Job Posting

ใกล้จะถึงช่วงสิ้นปีแล้วหลายคนก็คงกำลังรอโบนัสอยู่หรือสำหรับบางคนก็คงคิดที่จะย้ายงานเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือเงินเดือนที่เพิ่มมากขึ้น และหนึ่งในวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนการทำเรซูเม่ (Resume) ก็คือเรื่องของการหางานจากแหล่งประกาศรับสมัครหรือเว็บไซต์หางานชื่อดังต่างๆ

วันนี้บริติช เคานซิล มีคำศัพท์ที่หน้าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหางานใหม่ในบริษัทต่างชาติหรือประกาศตำแหน่งต่างๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนี้

คำศัพท์

ความหมาย

Job description ลักษณะของงานที่ทำหรือขอบเขตงานที่ทำ
Background ประวัติหรือเบื้องหลัง
Competence ความสามารถ
Experience ประสบการณ์
Responsibilities ความรับผิดชอบ
Multinational companies (MNC) บริษัทข้ามชาติ
Mindset ทัศนคติและมุมมอง
Diligent ขยัน
Skill ทักษะ
Proficient เชี่ยวชาญหรือความชำนาญ
Work permit ใบอนุญาตทำงาน
Company benefits สวัสดิการของบริษัท
Benefit package แบบแผนสวัสดิการ
Compensation ค่าตอบแทน
Flexible ยืดหยุ่น
working hours ชั่วโมงการทำการ
Working time เวลาทำงาน
Full-time เต็มเวลา
Part-time ไม่เต็มเวลา
Probationary period ระยะเวลาหรือช่วงทดลองงาน

คำเหล่านี้คุณมักจะพบเห็นได้จากเว็บไซต์หางานชื่อดังต่างๆ ที่ลงประกาศตำแหน่งต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้คุณโชคดีในการสัมภาษณ์งาน แต่ที่สำคัญหากคุณอยากโดดเด่นและเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการแล้ว ทักษะภาษาอังกฤษโดยเฉพาะทักษะภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง บริติช เคานซิล ขอแนะนำ คอร์สเรียน myClass ที่ให้คุณเก่งภาษาอังกฤษทั้งในชีวิตประจำวันและการทำงาน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่

See also