วิธีเปลี่ยน active เป็น Passive voice ง่ายๆ โดยไม่ต้องจำ

จากบทความที่แล้วที่เราเคยได้กล่าวไปเกี่ยวกับเรื่องของ Active voice และ Passive voice ว่ามีประโยชน์อย่างไร และควรใช้ในสถานการณ์ใดบ้างไปแล้ว วันนี้บริติช เคานซิล เลยพาคุณมาเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนจาก Active voice เป็น Passive voice เพื่อช่วยให้การเขียนและวิธีสื่อสารของคุณนั้นมีประโยชน์มากขึ้น อย่ามัวรอช้ากับบทความที่เป็นประโยชน์ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งได้ไม่ยาก

วิธีเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

1) Present simple tense

รูปแบบประโยค

S + V. to be + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I make a cake.

Passive voice: A cake is made.

2) Present continuous

รูปแบบประโยค

S+ is, am, are + being + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I'm making a cake.

Passive voice: A cake is being made.

3) Past simple

รูปแบบประโยค

S+was , were + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I made a cake.

Passive voice: A cake was made.

4) Past continuous

รูปแบบประโยค

S+was , were + being + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I was making a cake.

Passive voice: A cake was being made.

5) Present perfect

รูปแบบประโยค

S+has, have + been + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I have made a cake.

Passive voice: A cake has been made.

6) Past perfect

รูปแบบประโยค

S+ had + been + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I had made a cake.

Passive voice: A cake had been made.

7) Future simple

รูปแบบประโยค

S+ will + be + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I will make a cake.

Passive voice: A cake will be made.

8) Future continuous

รูปแบบประโยค

S+will be + being + V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I'm going to make a cake.

Passive voice: A cake is going to be made.

9) Modal verb

รูปแบบประโยค

S+model verb+be+V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I must make a cake.

Passive voice: A  cake must be made.

10) Modal perfect

รูปแบบประโยค

S+model verb+has/have+been+V3

ตัวอย่างการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice

Active voice: I should have made a cake.

Passive voice: A cake should have been made.

ทั้ง 10 รูปแบบการเปลี่ยน Active voice เป็น Passive voice นั้นเป็นแบบที่ใช้กันหลักๆ อยู่เป็นประจำ แต่ในความเป็นจริงถ้าจะให้ตรงตามหลักไวยากรณ์แล้วนั้น จะมีอีก 2 tenses ที่ไม่ได้นำมากล่าวในนี้เนื่องจากในยุคปัจจุบันไม่ค่อยได้ถูกนำมาใช้ในรูปแบบของ Passive voice กันแล้วนั่นเอง

ฝึกภาษาอังกฤษของคุณให้เก่งแบบครบเครื่องพร้อมใช้ในทุกมิติของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงานและใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่ยาก ด้วยคอร์สเรียน MyClass Boost คอร์สเรียนที่พัฒนาคุณครบได้ครบทุกทักษะ