ทักษะการอ่าน การเขียนภาษาอังกฤษสำคัญอย่างไรกับลูกของคุณ

ทักษะการเขียน และการอ่านภาษาอังกฤษนับว่ามีความสำคัญมากในโลกยุคศตวรรษที่ 21 คนที่เขียนภาษาอังกฤษได้ดีจำเป็นต้องเข้าใจทั้งโครงสร้างประโยค ไวยากรณ์ และการเลือกใช้คำที่ถูกต้อง เหมาะสม  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ จึงเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรมองข้าม และควรให้น้อง ๆ ได้หมั่นฝึกฝนอยู่เสมอ

ส่วนการอ่านภาษาอังกฤษ ก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน เพราะการอ่านบ่อย ๆ จะทำให้ได้ทั้งข้อมูลความรู้ คำศัพท์ใหม่ ๆ รวมถึงเกิดความเข้าใจในโครงสร้างของประโยค ที่จะส่งผลเชื่อมโยงให้ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษดีขึ้น ดังนั้น ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการจะพัฒนาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ จะต้องส่งเสริมการอ่านให้มากควบคู่ไปด้วย

ทั้งสองทักษะนี้ถ้าสามารถทำได้ดี นอกจากจะเกิดการต่อยอดทางการเรียนรู้ได้อย่างกว้างไกลแล้ว ยังจะช่วยให้การติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นในการเป็นประชากรโลกเกิดประสิทธิผลอีกด้วย ส่วนที่มองว่าการเขียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องยากคุณพ่อคุณแม่สามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปฝึกฝนกับลูก ๆ ได้เลยค่ะ

1. หมั่นเพิ่มเติมคลังศัพท์ใหม่ ๆ ให้กับน้อง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้มีคำศัพท์เลือกใช้ได้มากพอ และสามารถใช้คำให้ตรงกับสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกไปมากที่สุด และที่สำคัญต้องใช้ให้ถูกกาลเทศะด้วย   นอกจากนั้นการท่องศัพท์ยังทำให้เห็นรูปแบบประโยคที่ควรใช้ จากตัวอย่างการใช้คำนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างประโยคไปในตัวด้วย

Tip : ในการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ ควรเรียนรู้รูปแบบทั้งหมดของศัพท์คำนั้น รวมถึงตำแหน่งที่อยู่ในประโยค ตัวอย่างเช่น คำว่า ‘depend’ ควรจดไว้ด้วยว่า to depend on, to be dependent on, a dependant เป็นต้น

2. ให้ความสำคัญกับตัวสะกดที่ถูกต้อง คุณพ่อคุณแม่คงทราบดีว่าหากสะกดคำผิดจะทำให้ความหมายเปลี่ยนได้ทันที ซึ่งส่งผลต่อการเขียนเป็นอย่างมาก ดังนั้นถ้าอยากพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของน้อง ๆ ให้ดีขึ้น ก็ควรให้ความสำคัญกับการสะกดคำอย่างถูกต้องด้วย

Tip : ฝึกสะกดคำด้วยการใช้ Flashcards หรือเกมจับคู่คำศัพท์กับสัตว์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสนุกสนานยิ่งขึ้น รวมถึงเล่นเกมสะกดคำศัพท์ก็ได้เช่นกัน

3. ฝึกลูกให้ อ่านภาษาอังกฤษเป็นนิสัย พูดกันว่าการอ่านเป็นการเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนที่ดีที่สุด เพราะการอ่านจะทำให้น้อง ๆ ได้เห็นตัวอย่างของการเขียน การเลือกใช้คำ จนถึงการเขียนในรูปแบบต่าง ๆ และถ้าหากอ่านอย่างสม่ำเสมอก็สามารถจะซึมซับการเขียนที่ถูกต้องไปโดยไม่รู้ตัว

Tip : เลือกอ่านภาษาอังกฤษจากเรื่องราว หรือหัวข้อที่น้อง ๆ สนใจก่อนเป็นอันดับแรก เช่น หนังสือนิทานที่ชื่นชอบ เพื่อให้รู้สึกสนุกกับการอ่าน และไม่เบื่อเสียก่อน ควรให้ทำความเข้าใจกับการใช้คำศัพท์ใหม่ ๆ รวมถึงตำแหน่งของคำในประโยคอย่างถูกต้องด้วย

4. พัฒนาการใช้ไวยกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น การใช้ไวยกรณ์ที่ถูกต้องจะทำให้เกิดรูปแบบการเขียนที่ดี เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสาร ฉะนั้นน้อง ๆ จะต้องแม่นในเรื่อง tense , คำเชื่อมประโยคต่าง ๆ รวมถึงเครื่องหมายวรรคตอน ที่ช่วยให้ข้อเขียนสามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

Tip : ในการเขียนแต่ละครั้งควรตรวจทาน 2 ครั้งเป็นอย่างน้อย ครั้งแรกให้มองหาข้อผิดพลาดตามปกติ ส่วนครั้งที่สองให้มองข้อผิดพลาดและการใช้ไวยกรณ์ที่ถูกต้องไปพร้อมกัน

5. Just do it! ลงมือเลย การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าอ่านคำแนะนำเพียงอย่างเดียว แล้วไม่เริ่มต้นเขียน เพราะฉะนั้นเลือกหัวข้อที่ถนัด หรือต้องการจะบอกเล่า แล้วให้น้อง ๆ ลงมือเขียนเลยค่ะ

เห็นไหมคะว่าทักษะเขียน และการอ่านภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก และจำเป็นต้องพัฒนาควบคู่กันไป หากส่งเสริมให้น้อง ๆ  อ่านมากเท่าไรก็จะยิ่งเขียนได้ดีมากขึ้น ดังคำที่ว่า ‘Practice makes perfect’ ยิ่งฝึกยิ่งเก่ง

ส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ การอ่าน รวมถึงทักษะอื่น ๆ ที่จำเป็นในการสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก บริติช เคานซิล มีคอร์สเรียน Primary Plus (สำหรับเด็กประถม 1-6) หลักสูตรที่ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะช่วยฝึกฝนทักษะ 4 ด้าน ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน โดยให้ความสำคัญกับการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ซึ่งน้อง ๆ จะได้ฝึกเขียน อ่าน รวมถึงร่วมทำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กในแต่ละวัย ที่สำคัญคือช่วยให้น้อง ๆ กล้าสื่อสารได้อย่างมั่นใจ เก่งรอบด้านทั้งภาษาอังกฤษ และการใช้ชีวิต เพื่อเป็นประชากรโลกยุคใหม่อย่างมีคุณภาพ หากคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้เด็ก ๆ เข้าเรียนในคอร์ส Primary Plus สามารถติดต่อที่ British Council ทุกสาขาค่ะ