เกม กิจกรรม และเทคนิคเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นที่เหมาะกับเด็ก ๆ

รู้หรือไม่ ? ในแวดวงการศึกษาให้การยอมรับว่า การเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่น เช่นในหลักสูตร Learning Time with Timmy ของบริติช เคานซิล ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ได้เป็นอย่างมาก โดย งานวิจัยของมหาวิทยาลัยดีคิน (Deakin University) ประเทศออสเตรเลีย ระบุว่ากระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเด็กช่วงปฐมวัย หรือเด็กอนุบาลคือ การเรียนแบบที่เรียกว่า Play-based Learning หรือการเรียนรู้ผ่านการเล่นนั่นเอง

Natalie Robertson อาจารย์ด้านการศึกษาปฐมวัย หนึ่งในทีมนักวิจัยกล่าวว่า สาเหตุที่เด็กปฐมวัยควรเรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่น เพราะโดยธรรมชาติแล้วเด็กอนุบาล จะได้รับแรงกระตุ้นจากการเล่น ซึ่งกระบวนการเรียนรู้แบบ Play-based Learning จะมาช่วยเสริมแรงกระตุ้นนั้น ทำให้การเล่นกลายเป็นบริบทอย่างหนึ่งสำหรับการเรียน สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เพราะการเรียนรู้ผ่านการเล่นเปิดโอกาสให้เด็กได้สำรวจ ทดลอง ค้นหา และแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง  เช่น ในระหว่างการเล่นเกม ครูผู้สอนสามารถสอดแทรกความรู้ทางวิชาการ หรือแม้แต่การเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลเข้าไปด้วยได้  โดยเป็นลักษณะของเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่น เช่นการตั้งคำถามที่ส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักศัพท์ภาษาอังกฤษคำใหม่ ๆ หรือประโยคง่าย ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง (hands-on learning) อย่างหนึ่งนั่นเอง

งานวิจัยยังกล่าวเพิ่มเติมถึงความสำคัญของการเล่นด้วยว่า การเล่นช่วยเปิดทางให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการคิดชั้นสูง เป็นความรู้ที่ไม่ยึดติดกรอบเดิม ๆ มีความยืดหยุ่นสูง เด็กจึงรู้จักการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์ และการประเมินสถานการณ์ รวมถึงการรู้จักนำความรู้ต่าง ๆ ไปใช้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งในทุกขั้นตอนที่เกิดจากการเล่นของเด็กจะเป็นสิ่งที่เด็ก ๆ ต้องทำด้วยตัวเองทั้งสิ้น และทั้งหมดนับเป็นทักษะที่สำคัญ และมีความจำเป็นสำหรับการเรียนรู้ของผู้คนในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ ผลการศึกษาที่ได้ตรงกับแนวคิดในการออกแบบคอร์สเรียน Learning Time with Timmy ตามหลักการสอนและการเรียนรู้ของ U.K. Early Years Foundation Stage 2014 ที่ชี้ชัดว่าแนวทางการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพสำหรับเด็กในช่วงอายุ 4-6 ปีมีอยู่ 3 ประการ คือ

  • การเล่นและการสำรวจ (playing and exploring)
  • การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง (active learning)
  • การสร้างสรรค์และการคิดเชิงวิเคราะห์ (creating and thinking critically)

ทำให้คอร์สเรียน Learning Time with Timmy ต่างจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลทั่วไป เพราะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ผ่านการเล่น การทำกิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และงานฝีมือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์พื้นฐาน การเต้นรำ และการเคลื่อนไหวร่างกาย เพลง และเกมต่าง ๆ เช่น การสมมุติสถานการณ์ให้เด็ก ๆ ได้เล่นซื้อขายของในร้านค้ากับคุณครู เพื่อฝึกการใช้ภาษาเกี่ยวกับอาหารชนิดต่าง ๆ การใช้เงิน ทั้งยังเกิดความสนุกสนาน และสร้างความมั่นใจให้กับเด็กในการพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันด้วย

นอกจากความสนุกสนานจากการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่นที่เด็ก ๆ จะได้รับจากคอร์สเรียนนี้แล้ว เป้าหมายหลักของคอร์สยังอยู่ที่การสร้างความมั่นใจให้กับน้อง ๆ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นอย่างคล่องแคล่ว ซึ่งนับว่าสำคัญสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้เป็นอย่างมาก คุณพ่อคุณแม่ที่ต้องการให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่น ซึ่งจะสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่สนุกสนาน และเสริมสร้างพัฒนาการทางภาษาไปพร้อม ๆ กัน สามารถสมัครเป็นสมาชิกช่อง YouTube/Learning Time with Timmy หรือติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคอร์สเรียนนี้เพิ่มเติมได้ที่บริติช เคานซิล  ทุกสาขาค่ะ