เทคนิคช่วยให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ!

ปัญหาใหญ่ของเด็กไทยที่เรียนภาษาอังกฤษในปัจจุบัน คือ ขาดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ และไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเมื่อต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจแก้ปัญหาด้วยการเปิดโอกาสให้ลูก ๆ ได้สื่อสารภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เพื่อเป็นการฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ และทำให้น้อง ๆ กล้าที่จะพูดคุยกับชาวต่างชาติ อย่างเช่นการเรียนภาษาอังกฤษผ่านการเล่น ในคอร์ส Learning Time with Timmy จากบริติช เคานซิล ที่มีเป้าหมายหลัก คือการสร้างความมั่นใจให้กับเด็ก ๆ ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้อื่นอย่างคล่องแคล่ว สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับผู้ใหญ่และเพื่อนใหม่

นอกจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลที่ดีแล้ว คุณพ่อคุณแม่ก็มีส่วนสำคัญมากในการสร้างความมั่นใจในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ รวมถึงสร้างสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องให้กับลูก เพียงแต่อย่าลืมว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องผ่านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา หรือสถาบันสอนภาษาที่ได้มาตรฐานเสียก่อน เพื่อจะได้เสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษให้กับลูกได้อย่างถูกต้อง

และในวันนี้บริติชเคานซิลมีเทคนิคเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยให้ลูกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจมาฝากค่ะ

  1. กระตุ้นให้ลูกออกเสียงคำศัพท์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวัน อย่างการฝึกให้นับเลขหรือ ใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับข้าวของที่อยู่รอบ ๆ ตัว เช่น book, pencil, pen, bag, flower, tree ฯลฯ รวมถึงการตั้งคำถามด้วยประโยคภาษาอังกฤษง่าย ๆ กับลูก เพื่อให้เด็กรู้จักประโยคคำถาม และรู้จักการโต้ตอบด้วยคำง่าย ๆ อย่างเป็นธรรมชาติ ซึ่งจะทำให้เด็กได้ฝึกใช้คำศัพท์สุภาพที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น Thank you, Sorry, Please, Excuse me เป็นต้น ซึ่งการออกเสียงเป็นคำ ๆ จะง่ายต่อการฝึกสำเนียงและสร้างความคุ้นเคยได้มากกว่า และคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลกับสำเนียงตัวเอง เนื่องจากสามารถฝึกให้ถูกต้องก่อนได้ (แนะนำให้ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษา อย่างบริติช เคานซิล เพื่อความถูกต้อง) เมื่อเด็กพูดคำต่าง ๆ อย่างเป็นประจำ พวกเขาจะเกิดความเข้าใจ คุ้นเคย และมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้นนั่นเอง
  2. ให้ลูกมีโอกาสได้ฟังสำเนียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเยอะ ๆ ผ่านสื่อที่มีเนื้อหาที่เด็ก ๆ สนใจ เช่น ฟังเพลงเด็กภาษาอังกฤษ, ดูสารคดีสัตว์ต่าง ๆ ที่เด็กชอบเป็นภาษาอังกฤษ,  เปิด youtube ช่อง Timmy Time หรือ LearningTimeWithTimmy.com ซึ่งจะมีเรื่องราวของ Timmy และผองเพื่อนการ์ตูนที่ช่วยให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้สมวัย, ภาพยนตร์จากค่ายดิสนีย์ที่เด็กส่วนใหญ่ชื่นชอบ หากเรื่องไหนลูกชอบเป็นพิเศษก็สามารถเปิดให้ดูซ้ำ ๆ ได้เพราะเด็กจะไม่รู้สึกว่าถูกบังคับให้เรียนภาษาอังกฤษ และยังเป็นการช่วยให้เด็กได้คุ้นเคยกับภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติอีกด้วย
  3. ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านการเล่น ไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่าง ๆ หรือเกมที่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้แบบ Play-based Learning ที่จะเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้ทดลอง ค้นหา และแก้ไขป้ญหา ด้วยความสนุกสนาน ช่วยให้เด็กไม่เกิดความเบื่อหน่ายกับการเรียน และเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
  4. ในวัยนี้ เด็ก ๆ จะจดจำสำเนียงและคำศัพท์ได้อย่างดีและเป็นธรรมชาติ ฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่อย่าท้อที่จะพูดคำหรือประโยคซ้ำ ๆ เพราะการที่เด็ก ๆ ได้ยินภาษาอังกฤษบ่อย ๆ จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง และเพิ่มโอกาสการใช้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น
  5. อย่ากังวลกับการใช้หลักไวยากรณ์มากจนเกินไป เพราะจะทำให้เด็ก ๆ กลัวพูดผิด และขาดความมั่นใจจนไม่กล้าพูด ควรเน้นให้เด็กสามารถสื่อสารสิ่งที่พวกเขาคิดออกมามากกว่า
  6. พยายามสอดแทรกภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาลเข้าไปในชีวิตประจำวันให้ได้มากที่สุด เช่น พูดคุยกับลูกเป็นภาษาอังกฤษด้วยประโยคง่าย ๆ , หาเกมสนุกเกี่ยวกับภาษาอังกฤษมาเล่นด้วยกัน หรือระหว่างทำกิจกรรมร่วมกันภายในครอบครัว เช่น ทำครัว หรือทำความสะอาดบ้าน ก็ให้นำศัพท์ภาษาอังกฤษ หรือประโยคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น ๆ มาพูดกับลูก

การนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ จำเป็นต้องใช้เวลา และความสม่ำเสมอ ซึ่งการเลือกคอร์สเรียนภาษา ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษให้กับน้อง ๆ จะช่วยผ่อนแรงคุณพ่อคุณแม่ และช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนภาษาอังกฤษได้มากขึ้น เช่นคอร์สเรียน Learning Time with Timmy จากบริติช เคานซิล ที่ไม่เพียงช่วยให้เด็กพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจแล้ว ยังต่างจากคอร์สเรียนภาษาอังกฤษทั่วไป เพราะเต็มไปด้วยกิจกรรมหลากหลายเพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่  ไม่ว่าจะ กิจกรรมที่เสริมสร้างจินตนาการ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและงานฝีมือ การทดลองทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น การเต้นรำ และการเคลื่อนไหวร่างกาย เพลง และเกมต่าง ๆ โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถขอคำปรึกษารวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริติช เคานซิล ทุกสาขาค่ะ

See also