เด็กๆรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านกีฬาหรือไม่

กีฬาเป็นกิจกรรมที่เหมาะสำหรับเด็ก เพราะนอกจากจะสนุกสนาน ยังช่วยให้น้อง ๆ หนู ๆ ตั้งแต่วัยเด็กเล็กจนถึงวัยประถม ได้มีโอกาสใช้ทักษะอย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะ ทักษะทางด้านร่างกาย ทักษะทางด้านความคิดและอารมณ์ ซึ่งทักษะที่ได้จากการเล่นกีฬานี้จะช่วยให้เกิดความมั่นใจ และมีบุคลิกของการเป็นผู้นำ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ควรมีเพื่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21

โดยเด็ก ๆ ในช่วงอายุ 5-12 ปี หรือช่วงวัยประถม เป็นช่วงอายุที่มีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกาย ออกแรงหรือออกกำลังกายในรูปแบบกีฬาได้แทบทุกชนิด และยังสามารถทำความเข้าใจกฎกติกาในการเล่นที่ไม่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงควรส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้เล่นกีฬานอกเหนือจากกิจกรรมอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

คุณพ่อคุณแม่สามารถนำเรื่องของกีฬาที่สนุกสนาน มาเชื่อมโยงเข้ากับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ได้ ที่ง่ายที่สุดคือ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา ซึ่งได้ประโยชน์ทั้งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กไปพร้อม ๆ กัน

บทความนี้จึงขอแนะนำ 30 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับกีฬา ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถนำไปเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับลูก ๆ ได้ ดังนี้

1.outdoor  sport = กีฬากลางแจ้ง กีฬาที่แข่งขันภายนอกอาคาร

2.indoor   sport = กีฬาในร่ม เล่นในอาคาร

3.Extreme Sport = กีฬาผาดโผน  กีฬาเสี่ยงอันตราย

4.Score, mark, points = แต้ม /คะแนน

5.Sprint = การวิ่งด้วยความเร็ว

6.Champion = ผู้ชนะเลิศ

7.Victory = ชัยชนะ

8.Competition = การแข่งขัน

9.Mentality= ความสามารถ ความแข็งแกร่งทางจิตใจ

10.Trophy = ถ้วยรางวัล

11.Referee = ผู้ตัดสิน

12.Rules = กฎ กติกา

13.Player = ผู้เล่น

14.Win = ชนะ

15.Loss = แพ้

16.Acceleration = การเพิ่มหรือเร่งความเร็ว

17.Trainer = ผู้ฝึกซ้อม

18.Team = ทีม

19.Whistle = นกหวีด

20.Winner = ผู้ชนะ

21.Athlete = นักกีฬา

22.Agility = ความคล่องแคล่ว

23.Tactics = ยุทธวิธี แบบแผนในการเล่น

24.Defence = การเล่นเกมรับ

25.Attack = การเล่นเกมรุก

26.Stamina = ความแข็งแกร่ง

27.Man Marking = การประกบตัวผู้เล่นฝั่งตรงข้าม

28.Tackle = การหยุดฝ่ายตรงข้าม การเข้าปะทะ

29.Leadership = ความเป็นผู้นำ

30.Fair Play = การเล่นกีฬาอย่างขาวสะอาด

คำศัพท์เกี่ยวกับกีฬา 30 คำข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคำศัพท์ในหมวดกีฬา ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกีฬาอีกมากมายให้ ได้เรียนรู้ ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการให้ลูกวัยประถมได้เรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างภาษาอังกฤษกับกีฬา หรือแม้แต่สาระวิชาอื่น ๆ สามารถเปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ ได้ที่ บริติช เคานซิล สถาบันที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาเด็กที่มากกว่าการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว เพราะรู้ดีว่าในศตวรรษที่ 21 จำเป็นต้องมีทั้งความสามารถทางการศึกษา และทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพไปพร้อมกัน

หลักสูตรการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษของบริติช เคานซิล จึงมีการสอดแทรกทักษะความรู้ความสามารถที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในอนาคต อาทิ การส่งเสริมความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และทักษะการเป็นผู้นำ ที่ต้องอาศัยการฝึกฝนตั้งแต่วัยเด็กจากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมมาโดยตรง ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่ทำให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน พร้อมยกระดับความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษได้มีอย่างมีประสิทธิภาพ หากคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกๆได้ลองเรียน คอร์ส Primary Plus  สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บริติช เคานซิล ทุกสาขา