รวม Conjunction ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยพร้อมตัวอย่าง ตอนที่ 3

มาแล้วกับตอนสุดท้ายของ Conjunction ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยซึ่งตอนนี้ได้รวบรวมกลุ่ม Conjunction ที่เรียกได้ว่าเป็นตัว Highlight ที่จะช่วยทำให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันได้เลย

Whether

คำว่า Whether นั้นมีความหมายที่แปลว่าถ้า...หรือไม่ หรือแปลว่า หรือไม่
ตัวอย่างการใช้คำว่า Whether เช่น Whether you drive fast or slow, please make sure that you drive safely.

After

After นั้นก็เรียกได้ว่าเป็นคำที่คุ้นเคยเป็นอย่างยิ่งเพราะมีความหมายว่าหลังจาก ซึ่งมักใช้โดยเฉพาะในการบอกลำดับว่าหลังจากเหตุการนี้จะเกิดอีกเหตุการณ์ เป็นต้น ตัวอย่างการใช้คำว่า After เช่น Lee started the workshop after first class finished.

As if

มีความหมายว่า ราวกับว่า หรือ เสมือนว่า ตัวอย่างการใช้คำนี้เช่น Sarah talked as if she was in the situation.

Moreover

มีความหมายที่ว่า ยิ่งไปกว่านั้น ตัวอย่างการใช้คำเช่น Moreover, she needs to study harder to pass the exam.

Or

มีความหมายว่า หรือ ซึ่งมักใช้ในประโยคที่เราต้องการบอกให้เลือก ตัวอย่างเช่น is your baby boy or girl?

In spite of

Conjunction นี้มีความหมายว่า ทั้งๆ ที่ ตัวอย่างการใช้คำเช่น In spite of bad situation, Maria is continue working until the project completes.

 

จะเห็นได้ว่ามี Conjuction ที่ค่อนข้างที่จะมากมายและหลากหลายจากที่คุณได้เห็นแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษของคุณให้เกิดการพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดคือการที่คุณทดลองและนำไปใช้จริงด้วยตัวคุณเอง

หากคุณต้องการเก่งครบในทุกทักษะภาษาอังกฤษไม่ว่าจะฟัง พูด อ่านและเขียน พร้อมแม่นในแกรมม่า พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียน myClass Express คอร์สเรียนใหม่ที่ครอบคลุม