รวม Conjunction ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยพร้อมตัวอย่าง ตอนที่ 2

กลับมาอีกครั้งกับตอนที่ 2 ของ Conjunction ต่างๆ ที่สำคัญซึ่งจะช่วยต่อยอดพร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ก้าวหน้าได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาทักษะการเขียนและการพูดของคุณให้แม่นยำ พร้อมสร้างความมั่นใจให้กับตัวคุณเอง ถ้าพร้อมแล้วมาพบกับตอนที่ 2 ของบทความที่ได้รวม Conjunction ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยพร้อมตัวอย่างกันได้เลยในตอนที่ 2 นี้

EVEN IF แปลว่า แม้ว่า หรือแม้ว่า ตัวอย่างการใช้งานเช่น Even if you take the skytrain, you’ll still miss your flight.

DESPITE มีความหมายเหมือนกับคำว่า Even if ซึ่งแปลว่า แม้ว่า ตัวอย่างการใช้งานเช่น Despite working so hard on his project, Joe still did not pass the exam.

BESIDES
มีความหมายว่านอกจากนี้ ตัวอย่างการใช้งานเช่น
Nothing besides studying hard could help him pass the test.

UNLIKE
มีความหมายว่าแตกต่าง ซึ่งสามารถใช้เพื่อสร้างให้เห็นถึงความต่างตัวอย่างเช่น 
Unlike her mom, Sarah love eating Thai food.

SINCE
แปลว่าตั้งแต่ และในบางกรณีก็ใช้คล้ายกับคำว่า Because หรือเพราะว่า
ตัวอย่างประโยค Plane will not take off since the security checking is not completed.

ALTHOUGH
คำนี้มีความหมายแปลว่าแม้ว่า ซึ่งใช้ในการสร้างความแตกต่างระหว่างสองประโยค
ตัวอย่างเช่น Although today is not a weekday the traffic is still congested.

จบลงไปแล้วกับตอนที่ 2 ของ Conjuction หรือคำสันธานซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะทักษะการเขียนและการพูด

หากคุณสนใจในทักษะการเขียนและการพูดภาษาอังกฤษแล้ว พลาดไม่ได้กับคอร์สเรียนใหม่ล่าสุด! myClass Express ที่จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว ผ่านบทเรียนแบบเข้มข้นที่จะผสมผสานแกรมม่าเข้าไปในทุกบทเรียนจึงทำให้คุณมั่นใจในการพูดพร้อมแม่นในแกรมม่าอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่