รวม Conjunction ภาษาอังกฤษที่พบได้บ่อยพร้อมตัวอย่าง ตอนที่ 1

นอกเหนือจากรูปแบบประโยคต่างๆ ที่ได้เคยนำเสนอให้คุณได้เรียนรู้กันไปแล้วในหลายบทความ มาถึงบทความนี้เราได้พาคุณมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผู้ที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษหรือผู้ที่กำลังพัฒนาภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการเขียนอยู่นั้นก้าวหน้าไปอีกขั้น

CONJUNCTIONS คืออะไรและทำหน้าที่อะไร?

Conjunction นั้นคือคำสันธานซึ่งทำหน้าที่ในการเชื่อมคำ วลี หรือแม้กระทั่งประโยคเข้าด้วยกัน ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะเห็นได้บ่อยไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการเชื่อมประโยคสองประโยคเข้าด้วยกัน คำสันธานนั้นมีหลายอย่าง ซึ่งบริติช เคานซิล ได้นำคำสันธานที่พบได้บ่อยมาให้คุณได้ดูแล้วในตัวอย่างต่อไปนี้

 1. BOTH … AND
  ใช้สำหรับเชื่อมคำระหว่างสองคำขึ้นไป
  ตัวอย่างเช่น Sarah buys both books and pen.
 2. BECAUSE
  Because นั้นแปลว่าเพราะว่าดังนั้นจึงมักใช้ในการเชื่อมประโยคเข้าด้วยกัน
  ตัวอย่างเช่น Sarah usually travels to Thailand because she likes the country so much.
 3. UNLESS
  Unless นั้นมีความหมายว่าถ้าไม่ หรือนอกจาก
  ตัวอย่างประโยคเช่น Joe will not pass the test unless he starts studying. 
 4. WHEREAS
  Whereas มีความหมายว่าในทางตรงกันข้าม หรือแต่ทว่า ซึ่งมักใช้ในเชิงขัดแย้ง
  ตัวอย่างประโยคเช่น Simon is very rich whereas his cousin is still poor.
 5. THEREFORE
  Therefore มีความหมายว่าดังนั้น  หรือเพราะฉะนั้น
  ตัวอย่างการใช้ Therefore มีดังนี้ Richard worked so hard on his project. Therefore, he got promoted.
 6. BUT
  But นั้นมักจะใช้กันบ่อยซึ่งมักมีความหมายว่าแต่ว่า
  ตัวอย่างการใช้ But มีดังนี้ Mark already had 4 cups of coffee but he is still sleepy.

ยังคงมีอีกหลาย Conjuntion ที่น่าสนใจที่อยากให้คุณได้เรียนรู้ซึ่งคุณสามารถติดตามต่อได้ในบทความถัดไปที่บริติช เคานซิล ซึ่งในแต่ละบทความก็จะสามารถช่วยให้พัฒนาภาษาอังกฤษของคุณได้อย่างก้าวไกล

เปิดแล้วคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ myClass Express ที่พร้อมจะให้คุณเก่งทั้งแกรมม่าและสนทนาได้อย่างมั่นใจด้วยบทเรียนที่ครอบคลุมทุกหัวข้อ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนได้ที่นี่