ตัวย่อภาษาอังกฤษที่คุณควรรู้ไว้ใช้ในทางธุรกิจ

ในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารติดต่อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนั้นบ่อยครั้งที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้คำย่อ (Abbreviation)เพราะเนื่องจากคำนั้นค่อนข้างที่ยาวหรือในทางกลับกันคำย่อนั้นเป็นสิ่งที่ถูกใช้และยอมรับกันโดยสากลอยู่แล้ว ดังนั้นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจของคุณในการติดต่อสื่อสารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรู้ในเรื่องของคำย่อที่ใช้ในภาษาอังกฤษธุรกิจ

ในส่วนของตำแหน่งในบริษัท (Positions in organization)

· MD หรือ Managing Director กรรมการผู้จัดการ

· CEO หรือ Chief Executive Officer คือ ผู้บริหารสูงสุด

· CFO หรือ Chief Financial Officer คือ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการเงินของบริษัท

· CIO หรือ Chief Investment Officer คือ ผู้บริหารสูงสุดทางด้านการจัดการการลงทุนหรือกองทุนของบริษัท

· COO หรือ Chief Operating Officer คือ กรรมการผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการ

· GM หรือ General Manager คือ ผู้จัดการทั่วไป

· HR หรือ Human Resources คือ ฝ่ายบุคคล

· Sr หรือ Senior มักใช้ร่วมกับต่ำแหน่งต่างๆเช่น Senior Manager ซึ่งหมายถึงลำดับขี้นที่สูงกว่า Manager หนึ่งขั้นหรือมีความอาวุโสกว่า

· Jr หรือ Junior มักใช้ร่วมกับต่ำแหน่งต่างๆเช่นเดียวกับ Senior แต่ลำดับขั้นจะต่ำกว่าตำแหน่งที่นำมาใช้ร่วมเช่น Junior manager เป็นต้น

· Asst. หรือ Assistant มักใช้ร่วมกับต่ำแหน่งต่างๆคล้ายกับ Senior และ Junior แต่เมื่อใช้ร่วมแล้วก็จะมีความหายที่แปลว่าผู้ช่วย เช่น Assistant Manager หรือผู้ช่วยผู้จัดการ

รูปแบบของการดำเนินธุรกิจ

· B2B หรือ Business-to-business

· B2C หรือ Business to Consumer

· B2G หรือ Business-to-government

· BUSI หรือ business

· bus. หรือ business

เรื่องของเวลา

· a.m., AM หรือ Ante meridiem ซึ่งใช้ในการบอกเวลาในระหว่าง 00.01 น.ไปจนถึง 11.59 น. หรือว่ากันง่ายๆว่า Before noon หรือก่อนเที่ยงวัน

· p.m., PM หรือ Post Meridiem ซึ่งใช้ในการบอกเวลาในระหว่าง 12.01 น.ไปจนถึง 23.59 น. หรือใช้ตั้งแต่หลังเที่ยงวันเป็นต้นไปจนก่อนถึงเที่ยงคืน

เรียนรู้กันไปหลายตัวย่อสำหรับภาษาอังกฤษธุรกิจกันไปแล้วครั้งหน้าเราจะมาต่อกันในเรื่องของตัวย่อที่ใช้กันอย่างสากลในส่วนอื่นๆของภาษาอังกฤษธุรกิจกัน และสำหรับใครที่อยากจะพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการทำงานหรือติดต่อธุรกิจแล้ว บริติช เคานซิลมีคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่อยากจะแนะนำ เพราะคอร์สเรียนนั้นได้ออกแบบเพื่อคุณโดยเฉพาะตามความต้องการของผู้เรียน พร้อมทั้งการันตีความสำเร็จหลังเรียนด้วย