ชั้น 2 รสาทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Telephone number
+66 (0) 2 657 5678
Fax number
+66 (0) 2 937 1036

เกี่ยวกับสาขา

บริติช เคานซิล ลาดพร้าว ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 รสาทาวเวอร์ เพื่อให้คุณได้เข้าถึงการสอนภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ระดับแนวหน้า และการสมัครสอบ IELTS ได้ใกล้ยิ่งขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ ที่บริติช เคานซิล ลาดพร้าว เพียบพร้อมด้วยความหลากหลายครอบคลุมทุกระดับและทุกวัย ตั้งแต่คอร์สเรียนสำหรับเด็กนักเรียน ถึงคอร์สเรียนสำหรับผู้ใหญ่ ซึ่งยังรวมถึงหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการเขียนและพูดเพื่อการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ IELTS

ปฏิทินการศึกษา

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

วัน เวลา
จันทร์/อังคาร/พุธ/พฤหัสบดี 13.15 / 13.45 / 14.15 / 15.15 / 15.45 / 16.15 / 16.45 / 17.15
ศุกร์ 13.15 / 13.45 / 14.15 / 16.15 / 16.45 / 17.15
เสาร์/อาทิตย์ 9.15 / 9.45 / 10/15 / 10.45 / 11.15 / 12.45 / 13.15/ 13.45

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม A พฤษภาคม - กันยายน
เทอม B ตุลาคม - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม - ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่ติดต่อ

เวลาทำการ:

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:30

08.30-17.00

ลงทะเบียนเรียนและสมัครสอบ IELTS

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:00

08.30-16.30

วันหยุด:

1 มกราคม 2558  วันขึ้นปีใหม่
4 มีนาคม 2558 วันมาฆบูชา 
13 - 15 เมษายน 2558  วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม 2558 วันแรงงาน
5 พฤษภาคม 2558 วันฉัตรมงคล
1 มิถุนายน 2558 วันวิสาขบูชา
30 กรกฎาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา
12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ
23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช
7 ธันวาคม 2558 วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2558  วันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคม 2558  วันคริสต์มาส
26 ธันวาคม 2558 วันหยุดชดเชยวันบ็อกซิ่งเดย์
31 ธันวาคม 2558  วันสิ้นปี

สิ่งอำนวยความสะดวก