ชั้น 7 โซน Education เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
Telephone number
+66 (0) 2 835 3402
Telephone number
+66 (0) 2 835 3403
Telephone number
info@britishcouncil.or.th

เกี่ยวกับสาขา

บริติช เคานซิล แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซา ในโซน Education ชั้น 7 เพื่อให้คุณได้เข้าถึงบริการต่างๆ ของเราได้ง่ายขึ้น

เราตอบรับความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกกลุ่มทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ในหลากหลายหลักสูตรที่ตรงกับจุดประสงค์ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนและการฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือเฉพาะทาง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียนและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ IELTS เป็นต้น

ที่ติดต่อ

เวลาทำการ:

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

พุธ-ศุกร์

11:30 - 20:00

เสาร์-อาทิตย์

08:30 - 19:30

เวลาทำการ (ชั่วคราว):

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

2-3 มกราคม 2564

10:00 - 18:30

6 มกราคม 2564

11:30 - 19:00

 

เปิดแผนที่ใน Google Map คลิ๊กhttps://goo.gl/BjXmB4