ชั้น 7 โซน Education เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี
Telephone number
+66 (0) 2 835 3402
Telephone number
+66 (0) 2 835 3403
Telephone number
info@britishcouncil.or.th

เกี่ยวกับสาขา

บริติช เคานซิล แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซา ในโซน Education ชั้น 7 เพื่อให้คุณได้เข้าถึงบริการต่างๆ ของเราได้ง่ายขึ้น

เราตอบรับความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกกลุ่มทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ในหลากหลายหลักสูตรที่ตรงกับจุดประสงค์ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนและการฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือเฉพาะทาง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียนและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ IELTS เป็นต้น

ที่ติดต่อ

เวลาทำการ:

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

จันทร์-อังคาร

ปิดทำการ

พุธ

11.30 – 17.30

พฤหัสบดี

11.30 – 20.45

ศุกร์

11.30 – 17.30

เสาร์

8.00 – 18.00

อาทิตย์

8.00 – 17.30

 

เปิดแผนที่ใน Google Map คลิ๊กhttps://goo.gl/BjXmB4