ชั้น 7 ยูนิต 721-722 โซน Education เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Telephone number
+66 (0) 2 657 5678
Fax number
+66 (0) 2 835 3403

เกี่ยวกับสาขา

บริติช เคานซิล แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่เซ็นทรัลพลาซา ในโซน Education ชั้น 7 เพื่อให้คุณได้เข้าถึงบริการต่างๆ ของเราได้ง่ายขึ้น

เราตอบรับความต้องการในการเรียนภาษาอังกฤษสำหรับทุกกลุ่มทุกวัย ทั้งเด็กเล็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ในหลากหลายหลักสูตรที่ตรงกับจุดประสงค์ของผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นการเรียนและการฝึกใช้ภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะในด้าน การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน หรือเฉพาะทาง เพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ในการเรียนและการทำงาน นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะต่างๆเพื่อการทำงานโดยเฉพาะ และหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการทำข้อสอบ IELTS เป็นต้น

ปฏิทินการศึกษา

ตารางสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

วัน เวลา
จันทร์ - ศุกร์ 12.40 / 13.20 / 14.00 / 14.10 / 14.50 / 15.00 / 15.10 / 15.40 / 15.50 / 16.40 / 17.00 
เสาร์ - อาทิตย์ 10.00 / 10.40 / 11.20 / 12.00 / 12.30 / 12.40 / 13.10 / 13.20 / 14.00 / 14.40 / 14.45 / 15.20

*ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ระยะเวลาของหลักสูตร

ภาษาอังกฤษสำหรับเด็กนักเรียน วันเปิด - ปิดเทอม
 เทอม A พฤษภาคม - กันยายน
 เทอม B ตุลาคม - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม
ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่ วันเปิด - ปิดเทอม
เทอม 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม - ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม - มีนาคม
ภาคฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ที่ติดต่อ

เวลาทำการ:

บริการ วัน เวลา
สอบถามข้อมูลทั่วไป

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:30

08.30-17.00

ลงทะเบียนเรียนและสมัครสอบ IELTS

จันทร์-ศุกร์

เสาร์-อาทิตย์

11:00-19:30

08.30-17.00

 

วันหยุด:

1 มกราคม 2558  วันขึ้นปีใหม่
4 มีนาคม 2558 วันมาฆบูชา 
13 - 15 เมษายน 2558 วันสงกรานต์
1 พฤษภาคม 2558  วันแรงงาน
5 พฤษภาคม 2558  วันฉัตรมงคล
1 มิถุนายน 2558 วันวิสาขบูชา
30 กรกฎาคม 2558 วันอาสาฬหบูชา
12 สิงหาคม 2558 วันแม่แห่งชาติ
23 ตุลาคม 2558 วันปิยมหาราช
7 ธันวาคม 2558  วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
10 ธันวาคม 2558 วันรัฐธรรมนูญ
25 ธันวาคม 2558 วันคริสต์มาส
26 ธันวาคม 2558  วันหยุดชดเชยวันบ็อกซิ่งเดย์
31 ธันวาคม 2558 วันสิ้นปี

สิ่งอำนวยความสะดวก