เสริมความรู้คำศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการสอบ IELTS กับ IELTS Word Power

เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ IELTS

ขยายคลังศัพท์ให้กว้างขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการสอบ IELTS ให้ได้คะแนนตามต้องการ ด้วยแอพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกและใช้งานได้ง่าย ให้คุณได้เรียนรู้คำศัพท์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณทำข้อสอบ IELTS ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนการพูดและส่วนการเขียน

แอพลิเคชั่นจากผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนี้ จะช่วยให้คุณได้:

  • สร้างคลังศัพท์ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้คุณสามารถแสดงศักยภาพสูงสุดในการทำข้อสอบ IELTS 
  • ช่วยให้คุณมั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อวันสอบมาถึง
  • ทราบข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับศูนย์สอบ IELTS โดยบริติช เคานซิล

เยี่ยม! แอพนี้สุดยอดเลย เหมาะสำหรับคนที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่”

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง