เกี่ยวกับคอร์สนี้

IELTS Pathway เป็นคอร์สแรกของหลักสูตรเตรียมสอบ IELTS ผู้เรียนที่ต้องการเตรียมสอบ IELTS ควรเริ่มต้นด้วยคอร์ส Pathway คอร์สนี้จะเหมาะกับผู้เรียนที่มีผลสอบวัดระดับตั้งแต่ pre-intermediate ถึงระดับ intermediate (lower)

สิ่งที่คุณจะได้จากคอร์สนี้

  • เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนต่างๆของการสอบ IELTS อย่างละเอียด
  • รู้จักคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในแต่ละหัวข้อของการสอบ
  • ฝึกการใช้เทคนิคต่างๆในการทำข้อสอบ เช่นการอ่านแบบคร่าว การทวนความ และการอ่านแบบข้ามคำ

ระยะเวลาของหลักสูตร

เราเปิดสอนคอร์สระยะเวลา 3 - 10 สัปดาห์ตลอดทั้งปี รวมทั้งหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน

เทอม 1 พฤษภาคม - กรกฎาคม
เทอม 2 กรกฎาคม - ตุลาคม
เทอม 3 ตุลาคม - ธันวาคม
เทอม 4 มกราคม - มีนาคม
ช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน มีนาคม - พฤษภาคม

Where is this course taught?

รายละเอียดของคอร์ส

 IELTS Pathway แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คือ คอร์ส A และคอร์ส B ซึ่งผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนคอร์สใดก่อนหลังก็ได้ตามต้องการ แต่จะต้องเรียนให้ครบทั้ง 2 คอร์สก่อนที่จะเริ่มเรียนคอร์สระดับต่อไป

จุดมุ่งหมายและเนื้อหาของหลักสูตร

เนื้อหาของคอร์ส IELTS Pathway A และ B จะแบ่งออกเป็นหัวข้อดังนี้

Pathway A Pathway B
การศึกษาต่อต่างประเทศ การเดินทางและสิ่งประดิษฐ์
การซื้อของและอินเตอร์เน็ต โลกธรรมชาติ
งานและการหางาน อาหารการกิน
อาชญากรรมและบทลงโทษ ความเจ็บป่วยและสุขภาพ

การเรียนการสอนในแต่ละคอร์สประกอบด้วย

  • การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
  • หัวข้อและคำศัพท์ที่พบบ่อยในการสอบ IELTS 
  • การฝึกฝนเพื่อเสริมสร้างทักษะและเทคนิคในการทำข้อสอบ
  • การฝึกทำตัวอย่างขัอสอบจากหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัด และเอกสารประกอบการเรียน
  • คำแนะนำที่เป็นประโยชน์สำหรับวันสอบจริง

รอบเวลา

 IELTS Pathway แบ่งออกเป็น 2 คอร์ส คือ คอร์ส A และคอร์ส B ซึ่งผู้เรียนสามารถเริ่มเรียนคอร์สใดก่อนหลังก็ได้ตามต้องการ แต่จะต้องเรียนให้ครบทั้ง 2 คอร์สก่อนที่จะเริ่มเรียนคอร์สระดับต่อไป โดยจะเรียนทั้งหมด 30 - 40 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 - 10 สัปดาห์

 

เทอม 4

รอบวันจันทร์ - ศุกร์ (เว้นวันอังคาร):

13 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2558

13 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2558

5 - 27 กุมภาพันธ์ 2558

17 กุมภาพันธ์ - 19 มีนาคม 2558

28 กุมภาพันธ์ - 21 มีนาคม 2558 

รอบวันพฤหัสบดี: 16 มกราคม - 20 มีนาคม 2558
รอบวันเสาร์: 18 มกราคม - 22 มีนาคม 2558
รอบวันอาทิตย์: 19 มกราคม - 23 มีนาคม 2558

ภาคฤดูร้อน

รอบวันจันทร์ - ศุกร์:

มีนาคม - เมษายน 2558

 

*ตารางเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สยามสแควร์

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
พฤ. 18:30 - 21:30
ส. - อา. 15:00 - 17:00

ภาคฤดูร้อน

วัน เวลา
จ. - ศ. 9:00-12:00
13:00 - 16:00
18:30 - 21:30

ลาดพร้าว

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
อา. 15:45 - 18:45

ภาคฤดูร้อน

วัน เวลา
จ. - ศ. 18:00-21:00

ปิ่นเกล้า

Term 1 - 4

วัน เวลา
พฤ./ศฦ 19:00 - 21:15
ส. 17:30 - 20:30

ภาคฤดูร้อน

วัน เวลา
จ. - ศ. 13:00 - 16:00

แจ้งวัฒนะ

Term 1 - 4

วัน เวลา
พ./พฤ. 19:00 - 21:15
อ. 15:45 - 18:45

ภาคฤดูร้อน

วัน เวลา
จ. - ศ. 18:00 - 21:00

ศรีนครินทร์

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
พ./พฤ. 19:00 - 21:15
ส. 15:45 - 18:45
พ./พฤ./ศ. 19:00 - 21:15

ภาคฤดูร้อน

วัน เวลา
จ. - ศ. 13:00 - 16:00

เชียงใหม่

เทอม 1 - 4

วัน เวลา
จ./พ. 18:30 - 20:45

ภาคฤดูร้อน

 วัน เวลา
จ. - ศ. 13:30-16:30