หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Corporate Training) มีเนื้อหาที่หลากหลายและครอบคลุมทุกทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์พนักงานในองค์กร โดยหลักสูตรของเราจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาและช่วยให้ผู้เรียนได้เติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ ทำให้เราเป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับพนักงานในองค์กรของคุณ

ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งจัดสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของบริติช เคานซิล นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนในรูปแบบของ Face-to-face (คลาสเรียนสด) ได้ที่บริติช เคานซิล หรือที่บริษัทของคุณ หรือสามารถเลือกเรียนในรูปแบบออนไลน์ 

บริติช เคานซิลทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในองค์กร โดยเราจะพูดคุยและให้คำปรึกษาก่อนเริ่มต้นหลักสูตร หลังจากนั้นเราจะจัดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม รวมไปถึงจัดสรรตารางเรียนตามวันและเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

myClass

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะโดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

myClass PLUS

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะ ให้ผู้เรียนวัยทำงานสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปกับหลักสูตรที่เหมาะสม พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้นำการประชุมที่ชำนาญและคล่องแคล่ว เป็นต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

IELTS Coach

คอร์สเตรียมสอบ IELTS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสอบและช่วยให้คุณได้พิชิตคะแนนสูงตามต้องการ เพราะเราคือหนึ่งในตัวแทนการจัดสอบของ IELTS อย่างเป็นทางการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 Premier writing

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะและฝึกเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการศึกษาและการทำงาน โดยให้คุณได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน ไปจนถึงการฝึกเขียนรายงาน การเขียนแนะนำตัวเอง และการเขียน essay เป็นต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ติดต่อเรา

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือกรอกรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ และเราจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

อีเมล์: info@britishcouncil.or.th

เบอร์โทรติดต่อ: 02-657-5678

2. ให้คำปรึกษา

นัดวันเวลาและสถานที่คุณสะดวกเพื่อสอบถามความต้องการเชิงลึกและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในองค์กรของคุณ

3. ข้อเสนอ

เราจะส่งข้อเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร วันและเวลาเรียน รวมถึงราคาในลำดับถัดไป

4. เซ็นสัญญา

เซ็นสัญญาเพื่อสมัครหลักสูตร Corporate Training

5. วัดระดับภาษา

จัดส่งผู้เชี่ยวชาญของเราไปยังสถานที่ของคุณเพื่อทำการสอบวัดระดับภาษาให้กับผู้เรียน พร้อมรายงานผลสอบวัดระดับภายใน 2 วันทำการ