Corporate Training solutions, English Professional Skills

หลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรโดยเฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับองค์กร (Corporate Training) มีเนื้อหาที่หลากหลายและครอบคลุมทุกทักษะที่จำเป็นเพื่อตอบโจทย์พนักงานในองค์กร โดยหลักสูตรของเราจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษาและช่วยให้ผู้เรียนได้เติบโตและก้าวหน้าในอาชีพ ทำให้เราเป็นสถาบันฝึกอบรมภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับพนักงานในองค์กรของคุณ

ผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเฉพาะทางในสายอาชีพต่างๆ ซึ่งจัดสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญของบริติช เคานซิล นอกจากนี้ ผู้เรียนยังสามารถเลือกเรียนในรูปแบบของ Face-to-face (คลาสเรียนสด) ได้ที่บริติช เคานซิล หรือที่บริษัทของคุณ หรือสามารถเลือกเรียนในรูปแบบออนไลน์ 

บริติช เคานซิลทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าเพื่อจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงานในองค์กร โดยเราจะพูดคุยและให้คำปรึกษาก่อนเริ่มต้นหลักสูตร หลังจากนั้นเราจะจัดอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม รวมไปถึงจัดสรรตารางเรียนตามวันและเวลาที่ผู้เรียนสะดวก

English Professional Skills

English Professional Skills หรือทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรและพนักงานของคุณกับเนื้อหาบทเรียนกว่า 65 หลักสูตรทั้งในรูปแบบสอนสดและออนไลน์ เราออกแบบหลักสูตรที่ให้คุณเลือกปรับได้เองเพื่อให้เหมาะกับองค์กรของคุณโดยเฉพาะด้วยการเรียนในรูปแบบเวิร์คช็อปที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ครอบคลุมทั้งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการทำงานที่จำเป็น อาธิเช่น

  • ทักษะการเป็นผู้นำและการจัดการ
  • ทักษะการเขียนและทักษะการสื่อสาร
  • ทักษะความคิดริ่เริ่มสร้างสรรค์
  • การวัดและประเมินผลประสิทธิภาพในการทำงาน
  • แนวคิดความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร
  • ทักษะการบริหารลูกค้าสัมพันธ์และการบริการ

ผู้เข้าอบรมจะได้:

  • การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เพราะแต่ละองค์กรมีความต้องการที่แตกต่างกัน หลักสูตรของเราจึงให้คุณสามารถเลือกปรับเนื้อหาและออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้และการพัฒนาแบบบูรณาการของพนักงานให้เหมาะสมกับบริบทและความต้องการในองค์กร
  • โซลูชั่นที่ออกแบบได้เอง ช่วยให้คุณสามารถกำหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในองค์กรให้มีส่วนร่วมและช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ของพวกเขาเพื่อนำไปสู่พัฒนาการที่วัดผลได้จริง
  • ผลลัพธ์ที่ใช้งานได้จริง ด้วยวิธีการฝึกอบรมของเราที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาอย่างไร้ขีดจำกัดทั้งทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษและความสามารถทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับผู้ใหญ่

myClass Boost

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อให้คุณได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะโดยเฉพาะทักษะการพูดภาษาอังกฤษผ่านบทเรียนซึ่งมีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน ช่วยให้คุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจในทุกสถานการณ์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

myClass Plus

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะ ให้ผู้เรียนวัยทำงานสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปกับหลักสูตรที่เหมาะสม พร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จำเป็นในการทำงาน เช่น การนำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเป็นผู้นำการประชุมที่ชำนาญและคล่องแคล่ว เป็นต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

IELTS Coach Boost

คอร์สเตรียมสอบ IELTS ที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสอบและช่วยให้คุณได้พิชิตคะแนนสูงตามต้องการ เพราะเราคือหนึ่งในตัวแทนการจัดสอบของ IELTS อย่างเป็นทางการ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

 Premier Writing

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะและฝึกเขียนภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการศึกษาและการทำงาน โดยให้คุณได้เรียนรู้ทุกแง่มุมของการเขียนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่การสร้างโครงร่างสำหรับงานเขียน ไปจนถึงการฝึกเขียนรายงาน การเขียนแนะนำตัวเอง และการเขียน essay เป็นต้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขั้นตอนการสมัครเรียน

1. ติดต่อเรา

ติดต่อเราผ่านทางอีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ หรือกรอกรายละเอียดหน้าเว็บไซต์ และเราจะติดต่อกลับภายใน 2 วันทำการ

อีเมล์: info@britishcouncil.or.th

เบอร์โทรติดต่อ: 02-657-5678

2. ให้คำปรึกษา

นัดวันเวลาและสถานที่คุณสะดวกเพื่อสอบถามความต้องการเชิงลึกและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับพนักงานในองค์กรของคุณ

3. ข้อเสนอ

เราจะส่งข้อเสนอเกี่ยวกับรายละเอียดหลักสูตร วันและเวลาเรียน รวมถึงราคาในลำดับถัดไป

4. เซ็นสัญญา

เซ็นสัญญาเพื่อสมัครหลักสูตร Corporate Training

5. วัดระดับภาษา

จัดส่งผู้เชี่ยวชาญของเราไปยังสถานที่ของคุณเพื่อทำการสอบวัดระดับภาษาให้กับผู้เรียน พร้อมรายงานผลสอบวัดระดับภายใน 2 วันทำการ