ขอขอบคุณที่ท่านจองรับคำปรึกษาด้านภาษาอังกฤษกับบริติช เคานซิล
รายละเอียดการจองรับคำปรึกษาได้ส่งให้ท่านตามอีเมล์ที่ได้แจ้งไว้ในขณะที่ท่านทำการจอง
หากท่านยังไม่ได้รับอีเมล์ กรุณาเช็คในแฟ้มอีเมล์ขยะ เนื่องจากผู้ให้บริการอีเมล์ของท่านอาจกรองการเห็นอีเมล์ดังกล่าวไว้